Istorinės LR Prezidentūros nuotr.

LŽD Centro valdyba savo posėdyje, vykusiame gruodžio 2 d., papildė S. Lozoraičio vardo žurnalistinės premijos „Kelyje į vilties prezidento Lietuvą“ vertinimo komisijos sudėtį. Atsistatydinus šios komisijos pirmininkei Liudvikai Pociūnienei (dėl darbo Seime) laikinai, iki LŽD suvažiavimo, į komisijos sudėtį delegavo Gražiną Viktoriją Petrošienę.

Valdyba ragina iki gruodžio 29 d. teikti kandidatus šiai premijai už 2019 metus gauti. Tą gali daryti LŽD skyriai,  LŽD nariai asmeniškai, grupės.

Premija gali būti skiriama: 

1) už aktualiausius ir ryškiausius spaudoje, radijuje, televizijoje ar internetinėje žiniasklaidoje paskelbtus žurnalistų kūrinius;

2) už vertingą ilgametę žurnalistinę veiklą.

Teikimą ir kūrybinės veiklos aprašymą prašome siųsti el. paštu: grazinapetro@gmail.com

 

LŽD Centro valdybos inf.