Marijos Šaknienės nuotr.

Rugsėjo dvidešimt antrąją dieną Pelesa pakvietė į neeilinę šventę – tradicinius Šventojo Lino atlaidus ir bažnyčios atšventinimo 30 – metį. Skubėjo važiavo į šventę ne tik vietos bendruomenės lietuviai, bet ir svečiai iš Lydos, Gardino, Minsko, Vilniaus. Pelesiškius pagerbė Lietuvos Respublikos ambasadorius Baltarusijos Respublikoje Andrius Pulokas, Lietuvos generalinio konsulato Gardine patarėja Aušra Kirkutienė, Lydos lietuvių bendruomenės „Rūta“ pirmininkė Marina Mitiukevič, Gervėčių lietuvių bendruomenė pirmininkė Svetlana Petrik, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas su vyr. specialiste Violeta Raulynaitiene, Tarptautinio Gervėčių klubo pirmininkas Alfonsas Augulis su keliais klubo nariais bei kiti svečiai. Atvyko ir vyskupas iš Vitebsko Oleg Butkevič, Vilniaus Švento  Juozapo seminarijos klierikas Denisas Pavlovič, Gervėčių Švenčiausiosios trejybės parapijos klebonas Elijas Anatolijus Markauskas.

Marijos Šaknienės nuotr.

Šventąsias mišias aukojęs vyskupas savo pamokslu sugebėjo prabilti ne tik į žmonių protus, bet ir širdis. Jo ganytojiško žodžio susikaupę klausėsi ne vien paprasti atlaidų dalyviai, bet ir kunigai, nors vyskupas, atsiprašęs mišių dalyvių, kad lietuviškai temokąs tik pasisveikinti, jo pamokslą sėkmingai vertė į lietuvių kalbą seminaristas Denisas Pavlovič. Melstasi ne tik bažnyčios atšventinimo 30 proga, bet ir už šviesios atminties Izidorių Šimelionį, iškilų Lietuvos žurnalistą, šio krašto sūnų, kuriam rugsėjo mėnesį sukako šimtas metų.

Marijos Šaknienės nuotr.

Po iškilmingų pamaldų, dvasingos procesijos aplink bažnyčią, persikelta į Pelesos lietuviškąją vidurinę mokyklą. Joje buvo surengta tikra lietuvių kultūros šventė, įsimintinai paminėtas ir Izidoriaus Šimelionio šimtmetis. Be iškiliojo Pelesos krašto sūnaus įdėtų pastangų gal nebūtų ir šios bažnyčios. Vietos gyventojai puikiai prisimena savo krašto šviesuolius Izidorių Šimelionį, Mariją Kruopienę bei kitus, daug prisidėjusius, kad vietos lietuviai turėtų mokyklą, kurioje vaikai galėtų mokytis gimtąja lietuvių kalba ir bažnyčią, kurioje galėtų melstis lietuviškai. Šventėje dalyvavo ir Šimelionio dukra Nijolė Laurinkienė su vyru bei dukra ir jos šeima, kiti artimieji. Skambėjo ne tik prisiminimai,  bet ir lietuviškos dainos, šokiai. Puikią programą buvo parengę mokyklos saviveikliniai meno kolektyvai, vadovaujami muzikos mokytojo Petro Rimkaus. Puiki dviguba šventė nepaliko nė vieno abejingo, vienaip ar kitaip palietė kiekvieną dalyvavusiųjų širdį.

Kitąmet, vietos kunigo Leono Ladišiaus žodžiais, parapija ir bažnyčia švęs įsikūrimo 85-metį.

Marija Šaknienė