Gegužės 7 dieną Vilniuje, Signatarų namuose tradiciškai buvo surengti Spaudos pusryčiai , skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Lygia greta šio renginio metu Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija paskelbė kasmetinės Kalbos premijos, kuri skiriama už lietuvių kultūros plėtrą, rūpinimąsi lituanistiniu paveldu ir jo sklaida tiek Lietuvoje , tiek užsienyje. laureatą. Šiais metais ši premija skirta Punsko lietuvių Kovo 11-osios licėjui.
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė pabrėžė, kad šio licėjaus mokytojų ir moksleivių darbas yra įkvepiantis pavyzdys, todėl džiugu, kad ši premija bus įteikta punskiečiams minint Pasaulio lietuvių metus.

Didelį susirinkusiųjų dėmesį patraukė pranešimas apie grožinių kūrinių vertimą.Šį pranešimą skaitė Vilniaus universiteto docentė, Kristijono Donelaičio ,,Metų“, Antano Baranausko ,,Anykščių šilelio“ ir kitų lietuvių senosios literatūros kūrinių vertėja į ispanų kalbą Karmen Karo Dugo (Carmen Caro Dugo). Pranešime buvo kalbama ne tik apie subtilybes, verčiant tekstus, bet ir pabrėžiama kalbos reikšmė, tiek pačiai tautai , tiek įtakos kitoms kalboms. Būkime svetingi kitom kalbom, bet nenuvertinkime savos kalbos – buvo sakoma pranešime. Cituodama Prustą vertėja priminė, jog nebūtina ieškoti naujų kraštovaizdžių, užtenka pažvelgti į juos kitomis akimis, o žodžius išgirsti kitomis ausimis.

Renginio dalyvius pasveikino kultūros ministras dr. Mindaugas Kvietkauskas. Ministro kalba buvo susieta su šiemet minimais Vaižganto metais, perskaityta ištrauka iš,,Pragiedrulių“ apie Napalio knygos skaitymą. Solistės A.Liutkutė, G.Kušlėkaitė ir koncertmeisterė A. Kvasytė atliko lietuvių kompozitorių harmonizuotus kūrinius.
Kalbos premija Punsko licėjui bus įteikta gruodžio 9 d. Valdovų rūmuose renginyje,,Kalbos vakaras“.

Sofija DAUBARAITĖ