Marijos Šaknienės nuotr.

Balandžio 15 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje vyko tarptautinė konferencija „Grožio suvokimo ugdymo reikšmė kultūrai“, skirta Tarptautinei kultūros dienai. Konferenciją rengė Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komitetas, Taikos vėliavos komitetas, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų skyrius Lietuvoje, Lietuvos Rericho draugija, Pasaulio lietuvių bendruomenė, B. Į. Čiurlionio namai, Tarptautinė asociacija Taika per kultūrą – Europa.

Konferencija prasidėjo Taikos vėliavos pakėlimu Nepriklausomybės aikštėje. Ceremonijos metu kalbėjo Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų koordinatorė Lietuvoje, daktarė Auksė Narvilienė. Ceremoniją vedė Krašto apsaugos ministerijos Protokolo skyriaus vedėja Salvina Taukinaitienė. Iš Nepriklausomybės aikštės renginys persikėlė į Seimo Spaudos konferencijų salę, kur buvo atidaryta paroda „Taikos vėliava – tai…“.

Po to renginys tesėsi Konstitucijos salėje, kuri pilnutėlė prigužėjo dalyvių. Čia konferencijos pradžią muzikine įžanga paskelbė Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriaus mokiniai – kanklininkių trio. Renginiui pirmininkavo Seimo narys Vytautas Juozapaitis bei daktarė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė Auksė Narvilienė. Pirmasis sveikinimo žodį tarė Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, kuris citavo Just. Marcinkevičių, kad knyga ginamės nuo tamsos. Po A. Vinkaus kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas. Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas kunigas Mykolas Sotničenka, cituodamas popiežių, palinkėjo suvokti ir atrasti vidinį, giluminį grožį, o ne paviršutinį. Didžioji savaitė, jo nuomone, tam ypač tinkama. Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis perskaitė PLB pirmininkės Dalios Henke pranešimą, kuri pati negalėjo dalyvauti konferencijoje, paragino visus aktyviai dalyvauti referendume. Išklausomas Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų prezidentės, daktarės Alisijos Rodriges Fernandes sveikinimo įrašas, po jo – Ninos Zaltsman, Izraelio Gyvosios Etikos draugijos pirmininkės. Pastarajame kalbama apie M. K. Čiurlionį, kaip aukščiausio lygio kultūros reiškinį, paminimas jo kūrinys „Karalių pasaka“. „ Taip pat ir J. Baltrušaitis, jo poezija, kaip didžiausia vertybė, o Vydūnas, Stulginskis – tai tarsi tiltai tarp Rytų ir Vakarų. Noriu nusilenkti lietuvių tautai, padovanojusiai juos mums visiems,“ – kalbėjo Nina Zaltsman iš ekrano. „Kultūra neturi ribų kiekvienam, kas supranta „Karalių pasaką“, – sakė ji. Į renginį negalėjusio atvykti Tarptautinės asociacijos Taika per kultūrą – Europa, Austrija, prezidento Willy Augustat pranešimą perskaitė viceprezidentas Marco Vukovič. Latvijos Rericho draugijos prezidentą Alvils Hartmanis atstovauja jo patikėtinė Olga Koševa.

Po visų pasisakymų Taikos vėliavos komiteto atstovė švietimui Lidija Drukteinienė pristato ir apdovanoja Respublikinio mokinių rašinio/esė „Kaip supranti žodžius: „Taikos vėliava kviečia kurti grožį?“ konkurso nugalėtojus. Padėkos raštais apdovanojamos ir Baltarusijos Astravo rajono Rimdžiūnų lietuvių vidurinės mokyklos devintokė Auksė Lukša ir jos lietuvių kalbos mokytoja Angelė Valienė. Prieš renginį pakalbinta daktarė Auksė Narvilienė apie Auksės Lukšos rašinį kalbėjo: „Skaitai ir ašaros rieda. Kol yra tokių mokinių ir mokytojų, tol Lietuva išliks gyva!“. Kiti konkurso nugalėtojai iš Palangos, Vilniaus, Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) bei kitų mokyklų. Vienas renginio moderatorių Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisijos narys Vytautas Juozapaitis atkreipė dėmesį, kad salėje nėra nė vieno Kultūros ministerijos atstovo. „Ar juos pasieks ši siunčiama kultūros žinia?“, – klausė jis ir pacitavo prezidentą Smetoną: „Meno mokyklos sukurtos žmonėms auklėti, ypač tiems, kurie rengiasi kitus auklėti.“ Po apdovanojimų kalba Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa, po jo – Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkė, Šveicarija, Jūratė Caspersen, kurios pranešimas „Tradicija – nacionalinės kultūros pagrindas“. Ji savo pranešimą pradeda citata iš mokinio rašinio konkurso nugalėtojo iš Vasario 16-osios gimnazijos, atkreipia dėmesį į moters vaidmenį išlaikant tradicijas. J. Caspersen sako: „Ne vienas čia skambėsiančių pranešimų susies grožį ir estetiką, o aš kalbu apie moterį, jos vaidmenį. Taika – tai gražūs, lygiaverčiai santykiai tarp žmonių, tarp valstybių. Ypatingas moters vaidmuo Lietuvoje išlaikant tradicijas. Bet yra ir tokių, kuriuos reikia keisti. Tai darbų pasiskirstymas šeimoje, moterų skaičius Seime ir panašiai.“ Erichas Fankhauser – Šveicarija: „Grožis – tai gėrio tėvas, dieviškumo apraiška pasaulyje. Menininkui tenka ypatinga atsakomybė už tai, ką jis kuria, ką teigia savo menu. Turėtų būti ypač išgražinti kalėjimai, kad slopintų ten tvyrančią agresiją, prievartą. Grožis turėtų būti visų mūsų darbų ir minčių pagrindas.“. Jo pranešimas – „Grožio įgyvendinimas išgelbės pasaulį“. Izraelio Gyvosios Etikos draugijos pirmininko pavaduotoja Ester Reidler pranešimas „Grožio išmintis“. Ji kalbėjo, cituodama N. Rerichą: „Grožis – tai galutinis mūsų tikslas. Mūsų gyvenimas priklauso tik nuo mūsų elgesio, žengdami grožio keliu, einame evoliucijos keliu. Grožis – tai dieviškasis kamertonas. Visame kame mes ieškome grožio ir harmonijos, kartais net patys to nepastebėdami. Santykius, kaip stiklo indą sudaužius, suklijuoti nebeįmanoma. F. Dostojevskis yra pasakęs, kad grožis išgelbės pasaulį.“. Lietuvos Rericho draugijos pirmininkas Saulius Martusevičius perskaitė pranešimą „Grožis, keičiantis pasaulį“. Po S. Martusevičiaus pranešimą „Ikona – Dievo apreikšto grožio liudijimas“ pristatė dailininkė iš Rusijos, iliustruodama pranešimą vaizdine medžiaga ekrane – A. Rubliovo, F. Greko darbais. Ją pakeitęs Tarptautinės asociacijos Taika per kultūrą – Europa prezidento pavaduotojas Marco Vukovič pateikė pranešimą „Etikos ir estetikos vienovė“. Po jo kalbėjusi Tarptautinės asociacijos Taika per kultūrą – Europa valdybos narė Austėja Vukovič nagrinėjo temą „Grožis ir etika – dvi vieno medalio pusės“. Kelionių įspūdžiais iš susitikimo su Alisija Rodriges Fernandes Meksikoje pasidalijo Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Turizmo fakulteto dekanė Teodora Dilkienė, pateikusi pranešimą „Su Taikos vėliava per pasaulį“. Tema „Bendravimo grožio, džiaugsmo ir meilės gydančioji galia“ kalbėjęs vaikų onkologas iš Izraelio Jakovas Sverdlovas pasakojimą iliustruodamas vaizdais iš Šnaiderio ligoninės ekrane pateikė įspūdingų neužmirštamų pavyzdžių iš savo mediko praktikos, privertusių rimtai susimąstyti apie gyvenimo bei tarpusavio santykių prasmę.

Konferencija pasibaigė Lidijos Drukteinienės, Taikos vėliavos komiteto atstovės švietimui, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos – Taikos mokyklos mokytojos pranešimu „Grožio suvokimo ugdymas mokykloje“. Mokytoja kalbėjo: „Šiandieninėje mokykloje humanistika yra užmiršta. Mūsų gimnazijoje taip pat. Jau užaugo ištisa karta, kuri negavo meninės pakraipos išsilavinimo. Galbūt todėl turime tiek daug patyčių, dvasinio skurdo, problemiškų šeimų. Jau turime 16 Taikos vėliavos mokyklų. Tai – Taikos – meno, kultūros mokyklos. Mūsų organizuotas rašinio konkursas pasiekė moksleivį ir įkalinimo įstaigoje. Jis net tapo nugalėtoju,“ – sakė mokytoja L. Drukteinienė.

V.Juozapaitis renginį apibendrino žodžiais: „Ne tas yra mokytojas, kuris moko, o tas, iš kurio mokomasi“. Prie tokios išvados tesinori pridėti: mokomasi visą gyvenimą!

Marija Šaknienė