Kolegų, bičiulių ir bendražygių apsuptyje balandžio 1 d. neeilinę sukaktį paminėjo ilgametė Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdybos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė.

Jubiliatę „Ūkininko patarėjo“ patalpose, kur ji pastaraisiais metais vadovauja leidiniui „Rasos“, tądien sveikino bendradarbiai, Žurnalistų draugijos nariai iš Kauno bei Vilniaus, tarp kurių buvo ir Stasio Lozoraičio premijos laureatės Nijolė Baužytė bei Vanda Ibianska, Žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis, Lietuvos ūkininkių draugijos atstovė, kiti garbūs svečiai.

Gimusi 1949-aisiais, G. V. Petrošienė po mokslų Viduklės gimnazijoje baigė Vilniaus universitetą ir žiniasklaidoje dirba jau 50 metų. Daugybę metų ji darbavosi laikraštyje „Ūkininko patarėjas“, gerą dešimtmetį – „Nemuno“ redakcijoje, vedė kultūrinę laidą „Atokvėpio valandėlė“ stotyje „Marijos radijas“, nuo 2018 m. yra „Rasų“ vyr. redaktorė.

G.V. Petrošienė aktyviai darbuojasi Lietuvos visuomenės etikos informavimo komisijoje, skatina profesionalią ir etišką žurnalistiką. Laisvalaikiu dalyvauja Lietuvos sveikuolių, taip pat Ūkininkių sąjungų veikloje, su vyru Česlovu puoselėja paveldėtą sodybą Kauno rajone bei lanko užsienyje gyvenančius vaikus bei anūkus.

Jubiliatė yra apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu.

LŽD inf.