2018 m. gegužės 23 d. Šv . Jurgio Kankinio bažnyčios koplyčioje Šv.Mišias už plk. E. Konovalecą (1891-1938) ir Ukrainos laisvės kovotoją Andrij Maslov (1987-2018)
auko Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM su Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno vyresniuoju tėvu Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM bei kun. Juozapu Marija OFM.
Mišiose dalyvavo Kauno ukrainiečių bendrijos, Kauno sąjūdžio bei Kauno 202-osios šaulių kuopos šauliai.


2018 m. gegužės 23 d. sukanka 80 metų kai žuvo plk. Eugenas Konovalecas (ukr. Євген Коновалець 1891– 1938) – žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos liaudies respublikos armijos vadas, Ukrainos karinės organizacijos vadovas, Ukrainos tautininkų organizacijos pirmininkas, Lietuvos pilietis.

1928 m. gegužės 14-18 d. Eugenas Konovalecas su kitais UKO atstovai lankėsi Lietuvoje, dalyvavo atidengiant Laisvės paminklą Kaune, kituose renginiuose Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui pažymėti. Susitiko su Lietuvos valdžios atstovais bei Lietuvos šaulių sąjungos vadovais.

1929 m. E. Konovaleciui buvo suteikta Lietuvos pilietybė. Jis turėjo du lietuviškus pasus; vieną tikrąja pavarde, kitą kaip Jozefas Novakas. Su antruoju pasu jis dažniausiai keliaudavo po užsienį.
Lietuva finansiškai rėmė 1929–1934 metais Kaune spausdinamą ukrainiečių tautininkų sąjūdžio oficialių leidinių „Surma“ („Trimitas“) ir „Rozbudova naciji“ („Tautos plėtra“).

1938 m. gegužės 23 d. vienoje Roterdamo (Nyderlandų karalystė) kavinėje E.Konovalecas susitiko su jau kelis metus pažįstamu Pavelu Sudoplatovu (1907 – 1996), kuris pasirodė esąs kadrinis sovietų saugumietis. Pastarasis perdavė E. Konovalecui dovanų saldainių dėžutę su joje įmontuotu sprogstamu įtaisu. E. Konovalecui išėjus į gatvę, nugriaudėjo jį sutaršęs galingas sprogimas.

E. Konovalecas palaidotas Roterdame, Crooswijk kapinėse, jo laidotuvės organizavo Lietuvos generalinis konsulas Nyderlanduose P. Pennas. Eugeno Konovaleco  mirties diena Ukrainoje švenčiama kaip Didvyrių diena.

Raimundas Kaminskas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuras