A.Noruševičius su artimaisiais ir bičiuliais.

2017 m. lapkritį Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdyba Kultūros ministerijos paskelbtam konkursui už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus teikė apdovanojimui savo narį, istoriką, pedagogą, leidėją ir žurnalistą, mažųjų rašytojų festivalio „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ sumanytoją ir organizatorių AURELIJŲ NORUŠEVIČIŲ.

Gruodžio 14 d. Vilniaus Rotušėje kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson iškilmingai įteikė 2017 metų Kultūros ministerijos premijas savo darbais pasižymėjusiems kultūros žmonėms ir kultūros įstaigų darbuotojams. Labai džiugu, kad Aurelijus atsidūrė tarp apdovanotųjų!

Prieš 11 metų išpuoselėjęs savo idėją ir paskelbęs festivalio nuostatus, 2007-aisiais A. Noruševičius surengė pirmąjį analogo neturintį festivalį ir šį darbą tęsė net 10 metų. Pabrėžtina, kad tai nebuvo vienadienis renginys – ištisus metus tiek vaikai, tiek jų mokytojai ir tėveliai būdavo įtraukiami į pasirengimo šventei etapus. Po festivalio darbas nenutrūkdavo: susitikimai mokyklose, bendravimas su vaikais ir vėl pasirengimas kitai šventei.

Laureatas Aurelijus Noruševičius. G.V.Petrošienės nuotr.

Nelengva buvo suvokti šį titanišką A. Noruševičiaus darbą, bet dar sunkiau būdavo atsispirti ir neįsitraukti į šią edukacinę veiklą. Padėdavo ir remdavo kas kuo gali: darbu, prizais, lėšomis. Susibūrė talentinga nuoširdžių talkininkų komanda. Tačiau ne kartą tekdavo Aurelijų paguosti ir nuraminti, kai jis susidurdavo su asmenų, pajėgių finansiškai paremti festivalį, abejingumu ir nejautrumu vaikų ugdymui. O valstybė šiems renginiams lėšų nė karto neskyrė…

Kūryba – vienišių užsiėmimas. Todėl drąsiai galima teigti, kad šiuose festivaliuose save atrado vaikai, kurie gal mažiau linkę į kitokias veiklas, būrelius. Mokiniai buvo skatinami daugiau skaityti, domėtis etnografija, Lietuvos istorija, legendomis ir panašiais dalykais. Sunku būtų suskaičiuoti visus dalyvius. Į baigiamąjį konkurso renginį-festivalį suvažiuodavo šimtai vaikų, o kiek dar per metus mokyklose dalyvaudavo atrankiniuose konkursuose, galima tik spėlioti.

A.Noruševičiaus idėjos rezultatas – ne tik 10 puikiai išleistų mažųjų rašytojų kūrybos knygų. Visų kasmečų švenčių ir pasirengimo joms dvasia neabejotinai įsispaudė ir išliks vaikų širdyse; kažkuris ta proga gal pirmą kartą atvyko į didmiestį, pamatė spektaklį, koncertą, aplankė muziejų, pabendravo su žymiais kultūros ir visuomenės žmonėmis. O subtiliai ir jautriai organizuoti apdovanojimai, iškilmingas laureatų pagerbimas nepalikdavo nei vieno abejingo. Kulminacija tapo 10-asis festivalis, įvykęs šių metų gegužę Vilniuje, Valdovų rūmuose. Tik apmaudu, kad valstybės išlaikomas LRT nesugebėjo šio tiesiog pašonėje vykstančio puikaus renginio užfiksuoti ir parodyti visai Lietuvai…

Kultūros ministrė su laureatais. G.V.Petrošienės nuotrauka

Festivalis „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ įrodė, kad vos vieno žmogaus idėja bei entuziazmas gali kalnus nuversti. A. Noruševičiaus šio užsidegimo paslaptį padėjo įminti šiemet jo jubiliejiniame interviu ištarti žodžiai, kad gimęs prieš 70 metų Kauno tardymo izoliatoriaus kameroje ir kol mama, partizanų ryšininkė, kalėjo, augęs pas svetimus, savo vaikystės svajones su visa meile sudėjo į festivalio vaikams rengimą.

Širdingai sveikiname laureatą pagaliau sulaukus ir valstybinės institucijos pripažinimo!

Labai norisi tikėti, kad atsiras norinčių ir galinčių tęsti mūsų Aurelijaus sumanytą ir ištisą dešimtmetį vykdytą puikią festivalių „Lietuvos vaikiai kuria pasakas“ idėją.

Regina Pupalaigytė