2017 m. gruodžio 18 d. Kaune Vytauto Didžiojo universiteto bei Kauno technologijos universiteto prieigose (netoli pastato K. Donelaičio g., 52) buvo atidengtas paminklas  semiotikui Algirdui Juliui Greimui. Paminklo, kuri inicijavo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei prof. R. Kašponis, autorius – skulptorius  Stasys Žirgulis.  

Algirdas Julius Greimas ( gimė 1917 m. kovo 9 d. Tuloje, Rusija –  mirė 1992 m. vasario 27 d. Paryžiuje, palaidotas  Petrašiūnų kapinėse) –  semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas. Vienas žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas.


Tėvas – Julius Greimas (1882 m.) buvo mokytojas, motina Konstancija Mickevičiūtė-Greimienė – tarnautoja (g. 1886 m.). I-ojo Pasaulinio karo metais šeima pasitraukė į carinės Rusijos gilumą, gyveno Tuloje, kur tėvas J. Greimas mokytojavo lietuvių pabėgėlių mokykloje. 1919 m. Greimų šeima grižo į Lietuvą. J. Greimas iki 1927 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje, vėliau 1929–1931 m. gyveno Šiauliuose, lankė berniukų gimnaziją. Marijampolėje baigė Rygiškių Jono gimnaziją. 1934–1935 m. Kaune studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 1936–1939 m. kalbotyrą Grenoblio universitete. Grįžęs į Lietuvą 1939 m. atliko karinę tarnybą. 1940–1944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute, buvo Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania narys, priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. A. J. Greimo 100-osios 
 gimimo metinės yra įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą, todėl ir LR Seimas paskelbė 2017 metus Algirdo Juliaus Greimo metais.

 LŽD informaciją paruošė Raimundas Kaminskas