Antradienį Kultūros ministerijoje įvyko steigiamasis Lietuvos medijų tarybos posėdis. Lietuvos medijų taryba – prie Kultūros ministerijos veiksianti visuomeninė patariamoji taryba visuomenės informavimo politikos klausimais. Taryba įsteigta siekiant koordinuotos visuomenės informavimo politikos.

Posėdyje pristatytas Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių 2018-2021 metams projektas. Projekte akcentuojamos keturios visuomenės informavimo politikos kryptys: koordinuota visuomenės informavimo politika, turinio kokybė, įvairovė, prieinamumas bei patikimumas visuomenės informavimo aplinka ir tvari valstybės parama bei mokesčių politika.

„Stipri ir nepriklausoma žiniasklaida yra vienas iš svarbiausių demokratinės visuomenės principų. Šiam tikslui pasiekti reikalingos sutelktos ir koordinuotos visų suinteresuotų pusių pastangos. Tikiuosi, kad tam pasitarnaus ir šiandien įsteigta Lietuvos medijų taryba“,– teigė  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Medijų tarybos posėdyje taip pat išrinktas Lietuvos medijų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Medijų tarybos pirmininke tapo Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė, o pavaduotoja – Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Aistė Žilinskienė.

„Medijų tarybos steigimas yra savalaikis aktualus veiksmas. Smagu, kad šis veiksmas atliekamas ne formaliai, o realiai, suvokus, kad įtinklintoje visuomenėje veikti atskirai nebegalima. Tikimės, kad Medijų taryba taps konstruktyvių diskusijų vieta“,– teigė Lietuvos medijų tarybos pirmininkė Auksė Balčytienė.

Posėdyje taip pat aptarta galimybė surengti Lietuvos medijų tarybos forumą. Planuojama, kad jis įvyks kitų metų sausio mėnesį.

Lietuvos medijų tarybą sudaro žiniasklaidos asociacijų, valstybės institucijų, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Lietuvos medijų tarybos nariai:

Auksė Balčytienė (Vytauto Didžiojo universitetas), pirmininkė

Aistė Žilinskienė (Interneto žiniasklaidos asociacija), pirmininkės pavaduotoja

Stasys Baublys (Regioninių televizijų asociacija)

Virginija Būdienė (Vilniaus politikos analizės institutas)

Džina Donauskaitė (Lietuvos žurnalistikos centras)

Neringa Jurčiukonytė (Nacionalinis socialinės integracijos institutas)

Ignas Krasauskas (Garbingesnės žiniasklaidos iniciatyva)

Valdas Latoža (Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija)

Rasa Navickienė (Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija)

Audronė Nugaraitė (Lietuvos žurnalistų sąjunga)

Donatas Puslys (Lietuvos žurnalistų draugija)

Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba)

Audrius Siaurusevičius (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Gintaras Songaila (Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Viktoras Trofimišinas (Visuomenės informavimo etikos komisija)

Andrius Vaišnys (Vilniaus universitetas)

Edmundas Vaitekūnas (Lietuvos radijo ir televizijos komisija)

Gintaras Zdebskis (Lietuvos radijo ir televizijos asociacija)

Vaiva Žukienė (Lietuvos kabelinės televizijos asociacija)

Kultūros ministerijos inf.