Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio (buvusiuose Lietuvių studentų tautininkų korporacijos „Neo – Lithuania“) rūmuose   vyko renginys „Lietuvai–jaunąsias jėgas“,  skirtas Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos (LTJS) „Jaunoji Lietuva“įkūrimo 90-mečiui  paminėti. Dr.  Raimundas Kaminskas surengė    pažintinę ekskursiją po tarpukario „Neo – Lithuania“ rūmus (dabar  Parodos gatvės 26 namas). Doc. dr Romas Batūra skaitė pagrindinį pranešimą  apie Lietuvos jaunimo pilietinės socializacijos istorinę raidą. Aktų salėje buvo galima apžiūrėti R. Kaminsko paruoštą kilnojamą laikiną Lietuvos tarpukario  periodinių leidinių bei dailininko Tautvilo Rinkevičius  plakatų parodą.  Apie LTJS „Jaunoji Lietuva“  istorinę svarbą  kalbėjo,  artimųjų atsiminimaisdalijosi prof.  Arimantas Dumčius,  Jotvingių Kryžiaus Riterių Ordino vadovas Artūras Rūkas Daujotis bei gydytojas  Romualdas Algimantas Rimdeika. Renginio dalyviams koncertavo  Kauno Kovo 11-osios gatvės bendrijos etnografinis ansamblis „Sūduva“ (vadovė Teresė Varnagirienė) ir Kovo 11-osios gatvės bendrijos narys Povilas Andriuškevičius. Renginį organizavo Lietuvos sąjūdžio taryba bei Kovo 11-osios gatvės bendrija.

Dr. Raimundas Kaminskas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuras

Truputis istorijos

1926 m. Lietuvos universiteto Lietuvių studentų tautininkų  „Neo-Lithuania“ korporacijai  kilo idėja visos Lietuvos jaunimą suburti į vieną plačią tautinio jaunimo srovę. Advokato   Benedikto Grėbliūno (1902–1980)  iniciatyva parengti „Jaunosios Lietuvos“ įstatai. 1927 m. spalio mėn. 8 d. jie įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 988.  Nuo tada prasidėjo „Jaunosios Lietuvos“ veikla. Ši data laikoma organizacijos, paskelbusios šūkį „Tautai –jaunąsias jėgas“, gimimo diena.

„Jaunosios Lietuvos“ sąjungos nariais galėjo būti 16–30 metų lietuviai, pritariantys sąjungos tikslui. Vyresni asmenys galėjo vadovauti sąjungai.  1928 m. rugsėjo 15 d. buvo išleistas pirmasis sajungos žurnalo numeris “Jaunoji Karta“.

1929 m. organizacijos šefu išrinktas valstybės Prezidentas Antanas Smetona (1874-1944) , garbės nariais – kun. Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933), prof. Izidorius Tamošaitis (1889-1943)  ir  filosofas Vydūnas (1868-1953). Vėliau garbės nariais tapo   kun. Vladas Mironas (1880-1953) ir ministras pirmininkas  Juozas Tūbelis (1882-1939).

1931 m. prie sąjungos įsteigta Jaunalietuvių sporto organizacija, kuri Tautinėje olimpiadoje (1938 m.) laimėjo 38 aukso, 46 sidabro ir 69 bronzos medalius.

1940 m. organizacija turėjo daugiau nei 1200 skyrių ir apie 50 tūkst. narių.

SSRS okupavus Lietuvą, marionetinio  vidaus reikalų ministro 1940 m. birželio 19 d. nutarimu „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais buvo uždaryta.  1940 m. liepos 7 d. sovietinio valstybės saugumo departamento   direktoriaus Antano Sniečkaus patvirtintu priešvalstybinių partijų ir liaudies priešų sunaikinimo planu bei 1940 m. lapkričio 28 d. NKVD komisaro įsakymu buvo suimta  daug „Jaunosios Lietuvos“   vadovų. Nemažai jų žuvo SSRS lageriuose.