rackausko_knyga

Tokiu iškalbingu pavadinimu Kaišiadorių r. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje nuo 2015 m. spalio mėnesio veikia Stasės Ladienės sudaryta virtuali paroda. Ji skirta kraštiečiui kultūros istorikui, žurnalistui, leidėjui, visuomenės veikėjui dr. Kaziui Račkauskui.

Šis dėmesys neatsitiktinis, nes Lietuvos žurnalistų draugijos garbės nario K. Račkausko paveldo tyrimo, publicistikos ir visuomeninės veiklos darbų aruodas gana didelis. Parašyta ir išleista 40 autorinių knygų ir brošiūrų, skirtų gyvosios istorinės ir kultūrines atminties žadinimui. Be to, jis sudarė ir redagavo bei jo paties 1990 m. įsteigtoje „Gimtinės“ leidykloje išleido per 100 savo ir kitų tautotyros sąjūdžio savanorių knygų. Dar tiek pat parengė spaudai lankstinukų, kalendorėlių ir
informacinių skrajučių, liudijančių, kokius konkrečius lietuvių tautos paveldo tyrimo ir sklaidos projektus jis su bendraminčiais kūrė ir įgyvendino per pastaruosius 25 metus.

Pasitikdamas savo gyvenimo brandos sukaktį K. Račkauskas pernai išleido stambiausią savo knygą – dviejų dalių 960 psl. publicistikos rinkinį „Europoje su savo kraičiu“ (2015). Joje paskelbė žymią dalį savo rašinių, kuriuos 1989-2009 m. spausdino „Gimtinės“ laikraštyje, taip pat „Tautotyros metraštyje“, „Lietuvos aide“, „Tremtinyje“ bei regioninėje spaudoje.

„Europoje su savo kraičiu“ 12-oje skyrių autorius sukoncentravo savo sukauptas ir
susistemintas žinias apie laisvę atgavusios Lietuvos žmonių kultūrinės ir tautinės savimonės raidą.
Pats knygos autorius, sutelkęs vienminčių, nuo audringųjų 1989-ųjų ėmėsi gaivinti ir ugdyti dar  1919 m. T. Daugirdo, V. Nagevičiaus ir kitų šviesuolių pradėtą toliaregišką sąjūdį – Tėvynės pažinimo draugijos steigimą.

Račkausko dvitomyje konkrečiais pavyzdžiais pasakojama apie šimtus aistringų intelektinės veiklos savanorių, kurie ištisus dešimtmečius, aukodami savo laisvalaikį, jėgas ir resursus, be jokio atlygio, vien siekdami praturtinti tautos savasties lobyną, pluša valstybės archyvuose, mokslinėse bibliotekose, keliauja po šalį, kaupdami senolių išminties ir kūrybos perlus. Tai akivaizdus tautotyros savanorių žygdarbis, kurį įprasmino ir įamžino jo šauklys ir metraštininkas dr. Kazys Račkauskas naujoje knygoje „Europoje su savo kraičiu“.

Lina Želvytė

lzdraugija.lt