Kviečiame į dr. Kazio Račkausko dviejų dalių knygos „Europoje su savo kraičiu“ sutiktuves 2015 m. lapkričio 8 d. (sekmadienį). Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karinin-kų ramovės 2 a. salėje.   (Pamėnkalnio g. 13,  Vil-nius). Pradžia 12 val.

p  r  o  g  r  a  m  a

 

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ (vad. Laima Purlienė) muzikinis sveikinimas

Tėvynės pažinimo keliais

LRT radijo laidų vedėja etnologė Gražina Kadžytė

Muzikinis „Vilnelės“ ansamblio intarpas

Pirmasis sveikinimo žodis

Dr. Jonas Rekešius, Tėvynės pažinimo draugijos valdybos pirmininkas

Mums ir Europai – tautos deimančiukų kraitė

Prof. Ona Voverienė

Tautotyros ir žurnalistikos baruose

Žurnalistas Jonas Laurinavičius

Vieši sveikinimai

Tautotyros sąjūdis 1989–2014 m.: žmonės ir darbai

Dr. Kazys Račkauskas, Tėvynės pažinimo draugijos garbės pirmininkas

Knygos autorius maloniai prašo  nenešti gėlių, suvenyrų – prašytume ta proga paaukoti socialinei rūpybai, tautotyrai arba knygų sklaidai.

Tam bus aukų lapai.

Veiks dr. K.Račkausko leidinių paroda „40 + 100“.

LŽD inf.