Albinas VAIČIŪNAS

Napoleonas Kitkauskas

Napoleonas Kitkauskas

Dokumentinio filmo „Napoleonas Kitkauskas. Kertiniai akmenys“ apie visiems gerai pažįstamą vilnietį paminklosaugininką premjera įvyko sausio pabaigoje Valdovų rūmuose. Erdvi salė prisirinko pilnutėlė. Filmo autorė TV žurnalistė Edita Mildažytė prisipažino, jog nelengvai į vieną valandą sutalpino reikalingiausius kadrus iš turėtos 6 valandų trukmės nufilmuotos medžiagos apie turtingos biografijos žmogų, kurį likimas ir blaškė, ir grūdino, ir mokė.
Filmo centre – N. Kitkausko mintys ir vaizdai apie save ir nueitą gyvenimo kelią, pasirinktą profesiją ir tvirtus politinius įsitikinimus. Gimęs 1931 metais, mokėsi Utenos gimnazijoje, už antitarybinę veiklą kartu su bendraminčiais moksleiviais 1947 metais buvo areštuotas ir pasiųstas į Mordovijos lagerius, kur kalėjo su poetu Antanu Miškiniu ir dainininku Antanu Kučingiu. Po Stalino mirties grįžo į Lietuvą, Kaune baigė architektūros studijas ir pradėjo dirbti Vilniuje. Ištisus dešimtmečius N. Kitkauskas atidavė Žemutinės pilies pamatų tyrinėjimui, Valdovų rūmų atstatymo darbams. Daug pastangų ir energijos reikalavo įrodyti skeptikams būtinybę atkurti šį istorijos ir kultūros objektą, kuris bus naudojamas švietėjiškiems bei reprezentaciniams tikslams. Nudirbtų darbų sąraše – vadovavimas pilių tyrimo centrui, arkikatedros bazilikos restauravimas (kiek čia architektas žino faktų apie bažnyčios požemių lobių suradimą, vertybių slėpimą nuo okupantų, Vytauto Didžiojo kapo paiešką, Barboros Radvilaitės palaikų suradimą ir identifikavimą!), Kristijono Donelaičio sodybos Tolminkiemyje, bažnyčios atstatymas. N. Kitkauskas – K. Donelaičio draugijos pirmininkas ypač tuo rūpinosi pernai, kai minėjome rašytojo 300-ąsias gimimo metines. Filmuotuose kadruose – „Metų“ autoriaus gimtinė Lazdynėliai, gyvenamoji ir darbo aplinka Tolminkiemyje, iš griuvėsių naujam gyvenimui prikelta bažnyčia.
Spalvingą filmo herojaus portretą papildo jo žmonos mokslininkės Laimutės Kitkauskienės, K. Donelaičio muziejaus direktorės, kitų pašnekovų pasisakymai. Architektas restauratorius, inžinierius statybininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras, Žurnalistų draugijos narys…Dar reikia pridurti ir rašytojo titulą – Napaleonas Kitkauskas knygų „Vilniaus arkikatedra“ (išversta į keletą užsienio kalbų), Vilniaus pilys“, „Vilniaus arkikatedros požemiai“, „Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje“(kartu su L. Kitkauskiene) autorius, 5 tomų leidinio „Vilniaus Žemutinės pilies rūmai“ bendraautorius. Jis – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1990), apdovanotas Gedimino 4 (1995) ir Gedimino 3 (1999) laipsnio ordinais bei Žygimanto Augusto (2001) medaliu.

lzdraugija.lt