Stasio Lozoraičio žurnalistinės premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 17-ojo laureato apdovanojimo iškilmės: LŽD centro valdybos narys Tomas Čyvas, laureatas Vitalijus Karakorskis, premijos mecenatas Kazys Starkevičius

Stasio Lozoraičio žurnalistinės premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 17-ojo laureato apdovanojimo iškilmės: LŽD centro valdybos pirmininkė Gražina Petrošienė, valdybos narys Tomas Čyvas, laureatas Vitalijus Karakorskis, premijos mecenatas Kazys Starkevičius

Sausio 10 d. Lietuvos žurnalistų draugija (LŽD) šiltai pagerbė aukščiausio LŽD apdovanojimo už žurnalistinę veiklą, Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 2014 m. laureatą, LRT žurnalistą Vitalijų Karakorskį. Jis jau septynioliktasis premijos savininkas. 57 metų V. Karakorskis gimė Baltarusijoje, bet nuo 1990 m. gyvena Vilniuje, puikiai kalba ir rašo lietuviškai. Dabar svarbiausias jo darbas – LRT Kultūros kanalo laida „Menora“ apie Lietuvos žydus.
Deja, dalis 1998 m. įsteigtos S. Lozoraičio premijos laureatų jau iškeliavo amžinybėn. Praėjusį šeštadienį, prieš prasidedant naujojo laureato apdovanojimo iškilmėms, istorinėje Lietuvos Prezidentūroje Kaune susirinkę LŽD nariai ir svečiai tylos minute pagerbė pernai netikėtai mirusį trečiąjį S. Lozoraičio premijos laureatą, ilgametį LŽD Kauno skyriaus pirmininką Kazį Požėrą.
Tačiau gyvenimas teka toliau. Nuskambėjus kanklių ir smuiko melodijoms, nepamainomas S. Lozoraičio premijos mecenatas, Kauno r. ūkininkas, buvęs žemės ūkio ministras, Seimo narys Kazys Starkevičius V. Karakorskiui pirmajam įteikė apdovanojimą jau eurais. Laureatą sveikino Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė, Kauno miesto tarybos narė Edita Gudišauskienė, Kauno žydų bendruomenės vadovas Gercas Žakas, LRT žurnalistė-veteranė, TV laidų ciklo „Mūsų miesteliai“ kūrėja Nijolė Baužytė, pati pirmoji 1998 m. gavusi S. Lozoraičio premiją. Susirinkusieji galėjo pasižiūrėti vienos V. Karakorskio laidos vaizdo įrašą –dokumentinį kino paskojimą apie Lietuvos žydų labai gerbiamą palaimintąjį Vilniaus arkivyskupą metropolitą Jurgį Matulaitį.
Naujasis S. Lozoraičio premijos laureatas V. Karakorskis – tvirtas Lietuvos euroatalantinės integracijos šalininkas, negailestingai, kandžiai, argumentuotai demaskuojantis Kremliaus imperinę politiką. Tai atsispindėjo ir V. Karakorskio kurtose ir redaguotose LRT televizijos laidose : „Summa summarum“, „Akiračiai“, „Faktų anatomija“, baltarusiams skirtame „Vilniaus sąsiuvinyje“, rusų kalba rodytoje „Rusų gatvėje“.
Bendradarbiaudamas su LRT, V. Karakorskis parengė keletą pokalbių su žymiais Lietuvos ir pasaulio kultūros bei politikos veikėjais – Vytautu Landsbergiu, Tomu Venclova, baltarusių rašytoju Vasiliu Bykovu, rusų istoriku Jurijumi Afanasjevu, aktore Alisa Freindlich, satyriku Michailu Žvaneckiu, prancūzų politologe Francoise Thom ir kitais. Garsiajame Lietuvos televizijos seriale „Atžalos“ sukūrė Jurgio Šareckio vaidmenį. V. Karakorskis yra dokumentinių filmų „Už jūsų ir mūsų laisvę“ (1998 m.), „Dešimt metų amžinybėje“ (1998 m.), „Gyvybės medis“ (1999 m.), „Vėliavos“ (1999 m.), „Kovo 11-osios kontekstai“ (2000 m.) autorius.
Įvairiais savo gyvenimo tarpsniais V. Karakorskis buvo arba yra Lietuvos žurnalistų draugijos narys, Lietuvos etninės žurnalistikos kolegijos (ETNIKA) valdybos pirmininkas, Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narys, Informacijos ir žiniasklaidos komisijos pirmininkas, Baltarusijos rašytojų sąjungos narys.
LŽD Kauno sk. informacija