Pranešame, kad š.m. sausio 31 dieną, šeštadienį, 11 val., Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos 25, Vilnius) įvyks Lietuvos žurnalistų draugijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

Dalyviai registruojami nuo 10.30 val. ir kviečiami apžiūrėti LŽD narių leidinių parodėlę.
Suvažiavimo pradžia – 11 val.
1. Sveikinimai
2. Suvažiavimo pirmininkaujančiųjų, sekretoriaujančiųjų ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
3. LŽD Centro valdybos pirmininkės ataskaita
4. Skyrių pirmininkų ataskaitos
5. Revizijos komisijos ataskaita
6. Pasisakymai, diskusijos
7. Naujos Centro valdybos, revizijos komisijos, konkursų vertinimo komisijos, Garbės teismo rinkimai
8. Įstatų atnaujinimo darbo grupės sudarymas
9. Pasiūlymai ir pastabos dėl įstatų keitimo
10. Rinkimų rezultatų paskelbimas
11. Garbės narių vardo suteikimas

Suvažiavimą numatoma baigti 14 val.
Paskui ten pat galėsime valandą pabendrauti prie kavos puodelio.

Pastaba. Primename kolegoms iki suvažiavimo susimokėti nario mokestį ir taip patvirtinti savo narystę LŽD, taip pat kviečiame atsinešti parodai savo naujausių leidinių.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

LŽD Centro valdyba

lzdraugija.lt