Antradienį Seimas grąžino Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui toliau svarstyti pataisą dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pertvarkos.

Darbo grupė buvo paruošusi Visuomenės informavimo įstatymo pataisą dėl Komisijos pertvarkymo į Visuomenės informavimo etikos asociaciją, kurios steigėjais turėjo būti Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Interneto žiniasklaidos asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija. Pataisoje taip pat numatyta, jog žurnalistų ir leidėjų savitvarkos institucija pagaliau tampa juridiniu asmeniu – asociacija, kuri būtų išlaikoma iš transliuotojų ir retransliuotojų licencinių įmokų. Praeitą posėdį parlamentarai J.Razma ir V.Aleknaitė-Abramikienė įregistravo pataisą, numatančią, jog tarp steigėjų taip pat yra ir Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupų konferencija.

Ši pataisa susilaukė nemenko pasipriešinimo, tiek žiniasklaidos, tiek ir politikų tarpe. Pirmadienį buvo išplatintas kelių žiniasklaidos organizacijų pareiškimas. „Iš esmės tuo buvo sugriauta esminė įstatymo pakeitimų idėja – sukurti efektyvią ir profesionalią žiniasklaidos savireguliacijos sistemą, kuri neatstovautų nė vienai politinei, religinei ar kokiai kitai visuomeninei grupei, konkuruojančiai savo idėjomis su kitomis panašiomis organizacijomis,“ – teigia pareiškimą pasirašiusios leidėjų ir žurnalistų organizacijos. Pasipiktinimą pareiškė taip ir Lietuvos socialdemokratų partija antradienį paskelbtame pareiškime. LSDP nuomone, “ siūlymas į Visuomenės informavimo etikos asociaciją įtraukti Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferenciją pažeistų ne vieną demokratinės visuomenės egzistavimo principą.“

Plenarinio posėdžio metu įstatymo pataisą pristatanti ŠMKK pirmininkė A.Pitrėnienė siūlė įstatymo projektą grąžinti į svarstymo stadiją. 65 Seimo nariams balsavus už, 36 prieš, o 6 susilaikius, buvo nutarti grąžinti įstatymo pataisą vėl į pagrindinį komitetą.

lzdraugija.lt