Iš kairės: A. Kiveris, E. Mažintas, A. Dragūnienė, S. Jaras

Iš kairės: A. Kiveris, E. Mažintas, A. Dragūnienė, S. Jaras

Marija ŠAKNIENĖ

Tęsiame kelionę po Vilniją. Jau apkeliauta nemažai Šalčininkų bei Vilniaus rajonų mokyklų, bendrauta su mokytojų bei mokinių kolektyvais. Šį kartą vykstame į Vilniaus rajono Eitminiškių vidurinę mokyklą.Į kelionę susirengė pats „Ryto“ draugijos pirmininkas A. Masaitis, fotomenininkas Vytautas Ylevičius, kurio paroda „Tėvynės spalvos“ jau kuris laikas eksponuojama šioje mokykloje, politkalinys Stasys Stungurys, fizikas, Vilniaus edukologijos universiteto profesorius Antanas Kiveris bei šio universiteto profesorius režisierius Egidijus Mažintas, mokytojai Stasys Jaras ir Asta Dragūnienė, o taip pat šių eilučių autorė žurnalistė Marija Šaknienė.
Atvykstančių svečių mokykla jau laukė. Gausiai susirinkę mokiniai bei mokytojai įdėmiai klausėsi atvykusiųjų pasisakymų, atliekamų dainų, prisiminimų įsijungdami ir patys į renginį savo pasirodymu.Pirmiausiai svečius mokyklos kolektyvui bei mokyklą svečiams pristatė mokyklos direktorės pavaduotoja Raimonda Liogytė. Po jos mokiniai sudainuoja lietuvių liaudies sutartinę bei „Sodai sodai“.

Prisiminimais iš lagerio laikų dalijasi buvęs polit. kalinys S. Stungurys.

Prisiminimais iš lagerio laikų dalijasi buvęs polit. kalinys S. Stungurys.

Eitminiškių lietuviškoji mokykla vidurine tapo 2004 metais, šiuo metu su skyriais turi apie 150 mokinių. Po moksleivių atliktos dainos „Šią naktelę per naktelę“ užtraukia E. Mažintas. Sudainuoja, tiesiog suvaidina, padedamas mokytojos A. Dragūnienės „Kai aš turėjau palvą kumelę“. Žodį suteikus A. Kiveriui, mokiniai aktyviai įsitraukia į profesoriaus pasiūlytą fizikos žinių patikrinimo žaidimą-viktoriną, kurios metu aktyviausi mokiniai apdovanojami rašikliais su Vilniaus edukologijos universiteto atributika bai kitais prizais.

Dovanos mokyklai iš A. Masaičio rankų

Dovanos mokyklai iš A. Masaičio rankų

Profesorių keičia E. Mažintas su mokytojais A. Dragūniene bei akordeonu grojančiu S. Jaru atlieka „Lietuvą“. Po jų – Stasys Stungurys dalijasi prisiminimais apie katorgoje praleistus metus, dainas, padėjusias išlikti sunkiausiu gyvenimo metu, kelias jų ir sudainuoja, dovanoja mokyklos bibliotekai savo knygų. Fotomenininkas Vytautas Ylevičius dalijasi prisiminimais apie savo keliones po Lietuvą su fotoaparatu, apie gražiausias jo nuotraukose užfiksuotas mūsų Tėvynės vietas, gimtinės grožį. Susitikimas baigiasi bendru svečių ir šeimininkų sudainavimu „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ bei Algimanto Masaičio padėka mokyklai už gražų priėmimą ir dovanojamais mokyklai, mokiniams bei mokytojams V. Ylevičiaus fotoalbumais „Gimtinės kloniais“.Išvažiuojant iš mokyklos teritorijos dar girdisi besiskirstančių mokinių niūniuojamas ką tik skambėjusios lietuviškos dainos priedainis.Tėvynės pažinimo pamoka tikrai pavyko!

Mokiniai susidomėję klausosi svečių

Mokiniai susidomėję klausosi svečių

Autorės nuotr.

lzdraugija.lt