DSCF0850Šalia pagrindinių tradicinių Genocido ir Vilties dienų renginių ( minėjimo Seime, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonijos Aukų gatvėje, atminimo valandos prie Naujosios Vilnios stoties memorialo) prasmingai įsiterpė estų rašytojos Leeo Tungal knygos „Draugė mergaitė ir suaugę žmonės“ pristatymas Estijos ambasadoje Vilniuje. Autobiografiniais faktais paremta prisiminimų knyga  nukelia į pokarinę Estiją. Maža mergaitė Lėja atviromis akimis ir atvira širdimi be pagiežos ir pykčio žvelgia į aplink kunkuliuojantį pasaulį, net į savo motinos tremtį.  „Būk geras vaikas“ – pasakė atsisveikindama mama, kai ją išsivedė du pikti dėdės juodais apsiaustais (suaugusiems – trėmikai, Lėjai – juodišiai). Laimei, tata liko, nes jis buvo sovietų karinio dalinio muzikantas.  Mergaitei pasidarė aišku: mama nukentėjo per mane, nes buvau negera… Tad Lėja stengiasi pasitaisyti…

Prisiminimų knyga „Draugė mergaitė“ 2010 metais pelnė Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos tarybos (IBBY) garbės diplomą. Savo nuostabai, autorė sulaukė daug rusakalbių skaitytojų padėkų. Jau parašyta i r  spaudai rengiama antroji prisiminimų dalis „Aksomas ir pjuvenos“. Pagal „Draugę mergaitę“ estai rengiasi statyti vaidybinį filmą. „Su Leeo Tungal knygomis užaugo ne viena vaikų karta, bė šios menininkės pastangų vaikų dainų šventės būtų trumpesnės ir skurdesnės“ – pristatydamas viešnią pabrėžė Estijos ambasadorius Lietuvai Toomas Kukk. Apie knygos kūrimo aplinkybes šiltai ir vaizdingai pasakojo pati rašytoja, kalbėjo vertėja Danutė Sirijos Giraitė, emocingai tekstus analizavo literatūros kritikė Gintarė Adomaitytė, ištraukas skaitė jauna aktorė Aušrelė Gudavičiūtė.

 Leeo Tungal jau išleido 10 poezijos rinkinių suaugusiems ir 20 – vaikams. 1994 metais įkūrė ir tebeleidžia žurnalą „Geras vaikas“. Lietuviškai  išėjo apysaka „Margos peteliškės vasara“ (rinkinyje  „Gimtinės alyvos“,Vyturys, 1990). Kartu su vyru kompozitoriumi  Raimo Kangro kūrė dainas ir libretus. Kauno muzikiniame teatre 1983 metais buvo pastatyta jų roko opera „Šiaurės mergelė“.

Beskaitant šią knygą prisiminė užjūrio autorės Rūtos Šepetys „Tarp pilkų debesų“ ( skirta paaugliams) ir garbaus amžiaus Vlado Kalvaičio novelių romanas „Sustiprinto režimo barakas“. Įvairūs autoriai, skirtingos gyvenimiškos patirtys ir kūrybinės inspiracijos , o tema  – viena ir vienijanti – nelengvi  tremties metai, žmogiškieji  likimai, paženklinti skausmingais išbandymais, meile , netektimis. Surikiavau šias knygas lentynoje šalia –  į savotišką trilogiją…

                                                                                    Juozas Pugačiauskas