Sausio 11 –ąją dieną į Lietuvos Seimo rūmų Konstitucijos salę rinkosi ne tik Lietuvos žurnalistų draugijos nariai, bet ir jos bičiuliai, draugai bei prijaučiantys. Čia vyko svarbiausios  LŽD metų premijos, pavadintos  Stasio Lozoraičio vardu „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, teikimas. Šiemet vienbalsiu  vertinimo komisijos  sprendimu ji paskirta Marytei Kontrimaitei, ilgus metus buvusiai LŽD vadovei, o šiuo metu LŽD valdybos bei deleguotajai  Žurnalistų Etikos komisijos narei, poetei, vertėjai, žurnalistei, tremtinei, ištikimai armėnų tautos bičiulei.

Laureatė M.Kontrimaitė su kolegomis

Renginio pradžioje apie premiją bei jos skyrimą  žodį tarė LŽD valdybos pirmininkė Gražina Petrošienė. Premijos laureatais jau yra tapę Nijolė Baužytė, Vaidotas Žukas, Kazys Požėra, Leonas Peleckis – Kaktavičius, Viktoras Alekna, Roma Grinbergienė (po mirties),Vaclovas Aliulis, Liudvika Pociūnienė, Antanas Seikalis, Vanda Ibianska, Julius Sasnauskas, Andrius Navickas, Edmundas Simanaitis, Zenonas Mikalauskas. Premiją daugelį metų mecenuoja Lietuvos Seimo narys, ūkininkas Kazys Starkevičius savo šeimos lėšomis. Marytė Kontrimaitė – kelių poezijos knygų bei verstų iš armėnų kalbos autorė. Praėjusiais metais Armėnijos mokslų Akademija jai suteikė garbės daktaro vardą.

 Sveikinimo žodį tarusi pirmoji St. Lozoraičio premijos laureatė LRT žurnalistė Nijolė Baužytė atkreipė dėmesį į tai, kad šiandieninė žurnalistika tampa žmogėdriška, rašo kas ką nori, naudoja „tualetų“ leksiką, kas visiškai nepriimtina dorai ir teisingumui, kurių laikytis privalo kiekvienas padorus žurnalistas, nes skaitantys žmonės vis dar tiki tuo, kas rašoma. LŽD, Baužytės nuomone, tarsi doros salelė neataskingos žurnalistikos vandenyse, tokia jai ir linkinti išlikti.

Mecenato K. Starkevičiaus pasiūlymu, premija pirmą sykį teikta Lietuvos Seimo rūmuose, sausio 13 – osios minėjimo išvakarėse. Ta proga prisiminti Lietuvos parlamento gynybos momentai, apie kuriuos prisiminimais pasidalijo ir pati šių metų laureatė, buvusi aktyvi tų įvykių dalyvė.

Sveikina dukra Justina su draugais

Lietuvos rašytojų sąjungos vardu M. Kontrimaitę pasveikino Sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė, Tremtinių bei politinių kalinių sąjungos vardu – Irena Tumavičiūtė, Lietuvos armėnų bendrijos – vertėjas Vahanas Grigorianas ir Armėnijos ambasadorius Lietuvoje Ara Aivazianas, Enciklopedijų redakcijos, kurioje ir Marytės Kontrimaitės darbovietė – Rita Trakymienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Darbo federacijos – N. Turčinavičienė. Originaliai laureatę pasveikino jos jaunesnioji dukra Justina Arutiunian, įspūdingai padainavusi armėniškų ir lietuviškų dainų, pritariant gitara Gediminui Jakučiui ir sopraniniu saksofonu – Janui Maksimovič.

Apdovanojimo ceremonija baigėsi šiltu, maloniu pabendravimu prie kavos puodelio ir vyno taurės. Svečiais nuoširdžiai rūpinosi laureatės vyras Ruslanas Arutiunianas.

          Marija Šaknienė

 Autorės nuotr.