Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė./Asmeninio albumo nuotr.

Rugsėjo 5 d. naują kadenciją pradėjo Visuomenės informavimo etikos komisija. Nors ankstesnės Komisijos kadencija dar nebuvo pasibaigusi, pasikeitus Visuomenės informavimo įstatymui Komisija turėjo būti suformuota pagal naujos Įstatymo redakcijos reikalavimus.

Pagal naująją Įstatymo redakciją po vieną atstovą į Komisiją deleguoja Visuomenės informavimo etikos asociacijos nariai, vieną asmenį skiria Lietuvos radijas ir televizija, tris narius – Medijų taryba, kuriai kandidatus teikia Lietuvos universitetai, turintys žurnalistikos studijų programas. Nors Medijų taryba kol kas vėluoja, esamo narių skaičiaus pakanka vykdyti Komisijos veiklą.

Visuomenės informavimo etikos asociacijos nariai į Komisiją delegavo:

– Ernestą Alesiną (Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacija),

– Astą Cibienę (Lietuvos radijo ir televizijos asociacija),

– Ivoną Jaroslavcevienę (Asociacija ,,Nacionalinė spauda“)

– Valdą Latožą (Regioninių radijo stočių asociacija),

– Dr. Jolantą Mažylę (Lietuvos žurnalistų sąjunga),

– Gražiną Viktoriją Petrošienę (Lietuvos žurnalistų draugija),

– Gintarą Sarafiną (Interneto žiniasklaidos asociacija),

– Ramutę Šimukauskaitę (Nacionalinė miestų ir rajonų laikraščių asociacija),

– Vaivą Žukienę (Lietuvos kabelinės televizijos asociacija),

Jurgą Tvaskienę (Lietuvos radijas ir televizija). 

Pirmojo posėdžio metu Komisijos nariai išsirinko pirmininką ir pavaduotoją. Pirmininke vienbalsiai išrinkta Vaiva Žukienė, ėjusi šias pareigas ir prieš tai. Pavaduotoja tapo taip pat anksčiau ja buvusi Ramutė Šimukauskaitė.

Komisijos narių kadencija – treji metai. Naujoji Įstatymo redakcija numato, kad tas pats asmuo į Komisiją gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms.