Po sunkios ligos, baigdamas 93-iuosius gyvenimo metus, mirė Lietuvos žurnalistų draugijos Garbės narys, mokytojas lituanistas, tyrinėtojas, tautotyrininkas, Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus  bendrijos steigėjas ir vadovas, žinomų  monografijų „Kęstučio apygardos vadai“, „Viduklė“, „Domeikava“ ir dešimčių kitų knygų, žurnalų autorius ir sudarytojas, leidėjas, minėjimų, švenčių, mokslinių konferencijų organizatorius ir oratorius Antanas Pocius.

Jo vardas aukso raidėmis įrašytas į pokario rezistencijos istorijos tyrinėjimus Lietuvoje, ypač Žemaitijoje. Liko dar daug sumanytų, gerai apgalvotų, nebaigtų darbų, pradėtų ir įstrigusių rašomojoje mašinėlėje. Liūdime visi, o kas galite paguoskite šio liūdesio prislėgtus Antano artimuosius: žmoną Aldoną, dukros ir sūnaus šeimas.

Trumpa informacija, artimiesiems, draugams, bendražygiams, kolegoms, jo mokiniams ir kaimynams, norintiems atsisveikinti ir paskutinį kartą pagerbti velionį: ketvirtadienį (balandžio 20 d.) urna su garbaus velionio palaikais 11 val. bus šarvojama Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos bažnyčioje (Domeikava,  Bažnyčios g. 1). Antano Pociaus  laidotuvės prasidės penktadienį Šv. Mišiomis Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje (Viduklė, S. Stanevičiaus g.1) 12 val.

Lietuvos žurnalistų draugija reiškia užuojautą šeimai.