Visuomenės informavimo etikos komisija susipažino su Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos pareiškimu dėl doc. dr. Jolantai Mažylei vykdomo spaudimo ir nepagrįsto persekiojimo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžiuose, kuriuose dėstytoja už akių buvo svarstoma dėl to, kad 2022 m. lapkričio pabaigoje dalyvavo laidoje ,,Sengirė”, kuri transliuojama naudojantis Youtube OpTV kanalu.

Toje laidoje, kurią vedė laikraščio „Šiandien” vyriausiasis redaktorius, žurnalistas Gintautas Kniukšta, doc. dr. J.Mažylė pristatė savo parengtą knygą pagal JAV lietuvių tautinės minties laikraščio „Dirva” vyr. redaktoriaus Vytauto Gedgaudo asmeniniame archyve surastus atsiminimų fragmentus, Antrojo pasaulinio karo reportažus ir kitą rastą istorinę faktinę medžiagą.

Doc. dr. Jolanta Mažylė yra Lietuvos žurnalistų sąjungos deleguota Visuomenės informavimo etikos komisijos narė.

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos pareiškime konstatuojama, kad Vilniaus universiteto doc. dr. J.Mažylė nebuvo pakviesta nė į vieną iš trijų šio komiteto posėdžių, kuriuose buvo svarstomas jos elgesys ir dalykinė kompetencija. Ši informacija nebuvo paneigta.

Nuo 2015 metų dirbanti Visuomenės informavimo etikos komisija, kuriai Visuomenės informavimo įstatymu pavesta nagrinėti skundus dėl neetiško ir neprofesionalaus viešosios informacijos rengėjų darbo, ne kartą yra atkreipusi dėmesį, jog dažniausiai pasitaikantis Visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimas yra nesuteikta teisė kritikuojamam asmeniui atsakyti į kritiką. Ši, dar romėnų įtvirtinta teisė, yra kiekvieno sąžiningo ir nešališko konfliktinės situacijos svarstymo esmė. Atkreiptinas dėmesys, kad VU Akademinės etikos kodekse teisė atsakyti į kritiką ar kaltinimus ribojimas vertinamas kaip nesuderinamas su akademine laisve (Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso p. 5.3). Nors konfliktinė situacija tęsiasi kelis mėnesius, Komisijos žiniomis, J. Mažylės nuomonė iki šiol neišklausyta.

Jeigu VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komitetas nemato reikalo pakviesti kritikuojamą – smerkiamą asmenį bent į vieną iš posėdžių ir suteikti jam galimybę išsakyti savo poziciją, nenuostabu, kad studijas baigę žurnalistai ignoruoja kritikuojamo asmens teisę atsakyti ir net stebisi, kad tokie reikalavimai kažkur egzistuoja.

Vilniaus universiteto doc. dr. J.Mažylė, V.Gedgaudo premijos laureatė, skyrė daug savo gyvenimo metų studijuodama ir viešindama išeivijos žurnalisto Vytauto Gedgaudo kūrybą, sugrąžindama šią neeilinę asmenybę į Lietuvos žurnalistikos istorijos lauką. Suprantamas autorės noras kuo plačiau paskleisti žinią apie V.Gedgaudą, jo nepaprastą asmenybę, gyvenimą ir kūrybą. Doc. dr. J.Mažylė organizavo ne vieną parodą, knygos pristatymus įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, džiaugėsi kiekviena galimybe papasakoti žmonėms apie šį žurnalistą ir redaktorių. Šio tikslo vedama autorė dalyvavo ir ,,Sengirės” laidoje.

Komisijos narių nuomone, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, kaip nė vienas kitas Universiteto padalinys turėtų būti suinteresuotas puoselėti diskusijų kultūrą, nuomonių įvairovės, pagarbos oponentui dvasią, žodžio laisvės, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos kiekvienam asmeniui garantuotos teisės, užtikrinimą.

Vilniaus universitetas kaip vieną iš savo pagrindinių vertybių įvardija atvirumą idėjų ir pažiūrų įvairovei, žmonių ir tapatybių skirtingumui.

Komisijos nariai, kurių absoliuti dauguma yra įvairių kartų Vilniaus universiteto absolventai, tiki, kad penktąjį šimtmetį skaičiuojantis Vilniaus universitetas ir toliau lieka atviras, nuomonių įvairovę palaikantis, žodžio laisvę besąlygiškai remiantis mokslo ir kultūros židinys.

 

VIEA inf.