Seimo Kultūros komitetas vasario 7 d., antradienį, 10 val. rengia klausymus dėl Vyriausybės pateiktų Seimui įstatymų projektų, kuriais siekiama atnaujinti medijų rėmimo modelį, užtikrinantį paramos tvarumą, žiniasklaidos nepriklausomumą ir prioritetines paramos sritis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 191 ir 192 straipsniais įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ pritarė Kultūros ministerijos parengtiems įstatymų projektams (Įstatymų projektai) ir juos pateikė Seimui.

Valstybės paramos žiniasklaidai sistemos pokyčiai numatyti keičiantis žiniasklaidos (ir bendrai – medijų) aplinkai: šalia tradicinių žiniasklaidos kanalų įsivyraujant socialiniams tinklams, vartotojų kuriamo turinio platformoms, augant jų ir tradicinės žiniasklaidos konkurencijai, keičiantis visuomenės įpročiams dėl žiniasklaidos turinio vartojimo, vykstant reklamos pajamų persiskirstymui.

Seimui pateiktų Įstatymų projektų aiškinamajame rašte pastebima, kad „neįprastomis visuomenės gyvenimo sąlygomis (COVID-19 pandemijos ir dėl jo įvesto karantino, Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą ir dėl to paskelbtos nepaprastosios padėties metu) taip pat atsiskleidė, kad Visuomenės informavimo įstatyme nustatyti ribojimai nesuteikia galimybių laiku ir tinkamai reaguoti į greitai besikeičiančią visuomenės informavimo aplinką ir informacinę erdvę. Šalies kultūrinę refleksiją perteikiančių leidinių veiklos ilgametė patirtis rodo, kad šios medijų srities subsidijavimas turi būti šiek tiek kitoks, nebūtinai per projektinę veiklą, kurios maksimali trukmė yra biudžetiniai metai. Kitokių sprendimų reikalauja ir kita sunkumų patirianti žiniasklaidos sritis – regioninė žiniasklaida (ypač spauda), kuri be valstybės paramos neišsilaikytų“.

Įstatymo projektais siekiama atnaujinti Lietuvos žiniasklaidos (medijų) paramos modelį taip, kad pagrindiniai jo veiklos tikslai ir uždaviniai atitiktų Lietuvos visuomenės informavimo aplinkos poreikius, o valdymas ir sprendimų priėmimas būtų grindžiami valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo, kontrolės ir atskaitingumo, bet ne politinės valdžios sprendimo galios ar įtakos didinimu.

 

Seimo Kultūros komiteto biuro inf.