LŽD Vilniaus sk. nariai R. Arutiunian ir S. Daubaraitė sveikina laureatę./ J. Adomaičio nuotr.