Trakų viešojoje bibliotekoje pristatyta antroji knyga apie ilgametį Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (dab. – bazilikos) kleboną, monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką, kurią išleido „Vorutos“ fondas. Pirmoji knyga, sudaryta Juozo Vercinkevičiaus, buvo išleista dar 2005 m.

Leidinį pristatė jo sudarytojai – laikraščio „Trakų žemė“ redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė, Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ ir laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius, steigėjas, Stasio Lozoraičio premijos laureatas Juozas Vercinkevičius.

Ši knyga, skirta monsinjorui V. P. Rūkui, nusipelniusiam tiek Trakų kraštui, tiek Bažnyčios istorijai – tai puikus jo atminimo įamžinimas, kuris  išliks ir ateities kartoms, – sakė J. Zakarevičiūtė. Taip pat ji pabrėžė, kad laikraštis „Trakų žemė“ ir „Vorutos“ fondas skiria daug dėmesio Trakų krašto istorijai, religijos temoms, turi sukaupęs nemažą archyvą ir išleidęs ne vieną leidinį. Tad tikimės, kad tokių svarbių leidinių bus leidžiama ir ateityje.

Redaktorė padėkojo ir pasidžiaugė, kad atsirado fizinių ir juridinių asmenų, sutikusių paremti šios knygos leidybą, visi rėmėjai surašyti knygos pradžioje. Deja, į knygos puslapius netilpo visas surinktas archyvas, tam reikėtų dar vienos knygos. Leidinyje – parapijiečių prisiminimai, monsinjoro tekstai, publikuoti spaudoje, sveikinimai, pamokslai, sudėti chronologine tvarka, monsinjoro gyvenimo datos, dokumentų faksimilės, knygos gale pateikiamos vietovardžių, asmenvardžių rodyklės bei bibliografinė rodyklė, kurią parengė Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Regina Rancevienė. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis iš „Trakų žemės“, „Vorutos“ ir privačių archyvų. Pateiktos santraukos lietuvių, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis.

Šventa pareiga atiduoti duoklę monsinjorui, – sakė J. Vercinkevičius. Du itin svarbūs monsinjoro darbai – tai Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aukso lobyno ir kitų 500 vnt. meno vertybių išsaugojimas bei Parapijos namų statyba.

Monsinjoro portreto, kurį nutapė prof. A. Kmieliauskas 2009 m., likimas kol kas yra neaiškus, –
sakė J. Vercinkevičius, – bet tikimasi, kad jis suras savo vietą Trakuose. Deja, neliko įgyvendintas ir Trakų viešosios bibliotekos direktorės D. Banevičienės sumanymas įkurti monsinjoro bibliotekos, albumų bei kitų dokumentų fondo Trakų viešojoje bibliotekoje.

Buvo prisimintas ir neeilinis įvykis – 1980 m. Lietuvoje buvo minimos Vytauto Didžiojo mirties metinės. Buvo reikalauta, kad bažnyčia būtų uždaryta, tačiau V. P. Rūkas nesutiko su šia sąlyga, argumentuodamas, jog Vytautas Didysis buvo bažnyčios fundatorius, ir parapijiečiai nesupras, kodėl klebonas taip pasielgė, todėl šv. Mišios vis tiek bus aukojamos. 

Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ pirmininkė Teresė Balkutė-Zolotuchinienė pasidalijo mintimis apie bažnyčios chorą, perskaitė eiles, skirtas monsinjorui: „Dydis“ (75 m. proga), „Prikėlei“ (80 m.), „Dėkojam“ (85 m.), „Garbingas jubiliejus“ (90 m.), „Gedulas“.

Dr. Vytautas Januškevičius pasidalino prisiminimais apie monsinjoro iniciatyvą ir didelį indėlį bendradarbiaujant su vokiečiais, kurie be galo šiltai atsiliepė apie monsinjorą, jaunimo namų statybą, humanitarinės pagalbos teikimą.

Dėkojame „Vorutos“  fondui, laikraščiui „Trakų žemė“ už knygos pristatymą bei redakcijos rūpestį išsaugant ir įamžinant monsinjoro Vytauto Pranciškaus Rūko atminimą.

II knygą „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ galima įsigyti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, „Trakų žemės“ redakcijoje bei internetinėje parduotuvėje.

Antrąją knygą apie mons. Vytautą Pranciškų Rūką pristatė jos sudarytojai – laikraščio „Trakų žemė“ redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė, Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ ir laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius, steigėjas, Stasio Lozoraičio premijos laureatas Juozas Vercinkevičius.

Irena JOCIENĖ,

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Editos Loibos nuotr.