LRS nuotr.

1990 m. kovo 11 d. LR Aukščiausioji Taryba priėmė Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, kuriuo skelbiama, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Su švente, Lietuvos žurnalistų draugijos nariai!