2022 m. sausio 21 d. (penktadienį) 13 val. Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune vyks S. Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ teikimas už 2020 metus (pernai premijos teikimas atidėtas dėl karantino). Premijos laureatas – Juozas Vercinkevičius. Už 2021 metus vertinimo komisija nusprendė premijos neskirti.

Juozas Vercinkevičius – istorijos laikraščio, dabar žurnalo „Voruta“ steigėjas, redaktorius. Premija jam skirta už ilgametį ir nuoseklų darbą istorinės žurnalistikos srityje. Jis tapo 23-iuoju premijos laureatu.

Kviečiame sausio 21 d. (penktadienį) 13 val. susitikti Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune ir kartu pasveikinti
Juozą Vercinkevičių.

Apie premiją

Premija, pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, įsteigta 1998 m. tuometinės LŽD Centro valdybos pirmininkės Romos Grinbergienės iniciatyva, siekiant pagerbti diplomato ir politiko Stasio Lozoraičio atminimą.

Ilgametis šios premijos mecenatas yra ūkininkas, LR Seimo narys Kazys Starkevičius su šeima.

LŽD inf.