Gegužės 6-7 d. LR Seimas kviečia į nuotolinę konferenciją „Šiandienos informacinio lauko iššūkiai ir galimybės palaikyti Lietuvos žiniasklaidos nepriklausomybę bei profesionalumą“ (žiniasklaidos rėmimo modelio tobulinimas). Registracija į renginį vyksta čia.

PROGRAMA

2021 m. gegužės 6 d.

ĮŽANGINĖ DALIS

GLOBALŪS POKYČIAI IR JŲ POVEIKIS NACIONALINEI ŽINIASKLAIDAI

9.00–10.30

Moderatorius – Ruslanas Iržikevičius, „The Lithuanian Tribune“ redaktorius

Sveikinimo žodis (prof. Vytautas Juozapaitis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas,

Simonas Kairys – Lietuvos Respublikos kultūros ministras, „Vyriausybės programinė vizija profesionaliai ir nepriklausomai žiniasklaidai palaikyti“).

PIRMOJI DALIS

REGIONINĖ ŽINIASKLAIDA: IŠLIKIMO FENOMENAS

11.00–12.30

Moderatorė – Vilija Kvedaraitė, žurnalistė

Pranešėjai

Vilija Butkuvienė, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos pirmininkė, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė, „Regioninė spauda – suspardytas, bet nepribaigtas demokratijos sarginis šuo“.

Liudas Ramanauskas, Regioninių radijo stočių asociacijos pirmininkas, Alytaus radijo stoties FM 99 direktorius, „Radijas negali nekalbėti. Kiek ir kokie balsai Lietuvos regionuose?“

Diskusija

Vilma Marciulevičiūtė, Init TV direktorė, „NE nacionalinė TV – ar ji turi teisę išgyventi?“

Ernest Alesin, RUSRADIO LT Programų direktorius ir projektų vystymo vadovas, Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacijos vadovas (Znad Wilii, ZW.LT, „The Lithuanian Tribune“, Экспресс неделя, Пенсионер, RUSRADIO LT), „Tautinių bendrijų žiniasklaidos padėtis“

Deividas Ridikas, Utenos rajono laikraščio „UTENOS DIENA“, kultūrinio žurnalo „INDRAJA“, regioninio portalo www.udiena.lt direktorius, „Regioninis portalas kaip technologinės įvairovės skaitytojams užtikrinimas. Socialinė atsakomybė prieš skaitytoją vietos laikraštyje ir interneto portale“

Alvydas Balčiūnas, Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ leidėjas, „Technologinės ir techninės regioninės spaudos galimybės“

Rasa Navickienė, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos direktorė, „Realybė ir valstybės investicijos į regioninę spaudą“.

Pranešimai po 20 min., diskusija 50 min.

 

2021 m. gegužės 7 d.

ANTROJI DALIS

KULTŪRINĖS ŽINIASKLAIDOS MISIJA: KODĖL VERTA INVESTUOTI

9.00–10.30

Moderatorė – Dr. Monika Krikštopaitytė, Kultūros periodinių leidinių asociacijos vadovė, kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ vyr. redaktorė

Pranešėjai

Dr. Erika Drungytė, žurnalo „Nemunas“ vyr. redaktorė, „Kultūros leidinių situacija Lietuvoje ir užsienyje“

Dr. Almantas Samalavičius, Vilniaus universiteto profesorius, žurnalo „Kultūros barų“ redakcijos narys, „Kultūrinės žiniasklaidos misija ir galimybės išlaikyti turinio kokybę“

Julijus Grickevičius, LRT Klasikos redakcijos vadovas, „Kultūrinės žiniasklaidos multiplatformiškumas“

Birutė Jonuškaitė-Augustinienė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė, „Kultūros ir meno leidinių svarba bei ateitis“

Diskusija

Rasa Navickienė, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos direktorė, „Kultūrinis turinys regioninėje žiniasklaidoje“

Jonas Staselis, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos vadovas, „Stipri kultūrinė žiniasklaida: meno kūrėjų poreikiai ir lūkesčiai“

Daiva Bilinskienė, nepriklausoma prodiuserė, „Kultūrinių laidų kūrimo iššūkiai“

Pranešimai po 15 min., diskusija 30 min.

TREČIOJI DALIS

NAUJIENŲ IR TIRIAMOSIOS ŽURNALISTIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS IR

PROFESIONALUMO GARANTIJOS

11.00–12.30

Moderatorius – Aleksandra Ketlerienė, žurnalistė

Pranešėjai

Audronė Nugaraitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, žurnalistė, „Globalios tendencijos žurnalistikoje“

Liutauras Degėsys, poetas, filosofas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, „Medijų raštingumo ir medijų kritikos vaidmuo“

Diskusija

Ruslanas Iržikevičius, „The Lithuanian Tribune“ redaktorius, „Kitakalbės žiniasklaidos poreikis ir galimybės“

Indrė Makaraitytė, LRT tyrimų skyriaus vadovė, informacinių programų skyriaus reporterė,

„Žurnalistų nepriklausomybė ir ją lemiantys faktoriai: aplinka padeda ar trukdo?“

Berta Tilmantaitė, multimedijos žurnalistė, NARA tinklalapio ir tinklalaidės įkūrėja

Karolis Vyšniauskas, žurnalistas, NARA tinklalapio ir tinklalaidės redaktorius, „Kokybiška nišinė žiniasklaida ir socialinės refleksijos“

Pranešimai po 20 min., diskusija 50 min.

12.30–13.00

Baigiamojo dokumento – rekomendacijų žiniasklaidos rėmimo tobulinimui – koregavimas

13.00

Audronė Nugaraitė, VDU profesorė, žurnalistė, sveikinimo žodis Spaudos atgavimo, kalbos

ir knygos dienos proga

Rekomendacijų tvirtinimas

RENGINIO PABAIGA.