J. Vercinkevičius./ Organizatorių nuotr.

Šiandien, kovo 24 d., garbingo ir gražaus jubiliejaus proga sveikiname ,,Vorutos“ leidėją ir vyriausiąjį redaktorių, 2020 m. S. Lozoraičio premijos ,,Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą“ laureatą Juozą Vercinkevičių. 

Ilgamečio plunksnos kolegos darbus spaudoje sunku būtų suminėti. Didžioji gyvenimo dalis buvo ir tebėra neatsiejama nuo rašto žodžio. Pastaruosius 30 metų buvo leidžiamas jo vadovaujamas istorijos ir kultūros leidinys ,,Voruta“, dabar išaugęs į to paties pavadinimo žurnalą, kuriuo džiaugiasi skaitytojai.

Sveikiname garbingą Jubiliatą kartu su sugrįžtančiais pavasario šaukliais paukščiais, linkėdami jam nenuilstančio ir tikslingo skrydžio sudėtingose idėjų ir įvykių sūkuriuose, spausdinto žodžio verpetuose. Ir sakome: ilgiausių ilgiausių ir kūrybingų metų!

Lietuvos žurnalistų draugija