LŽD pirmininkė G. V. Petrošienė, premijos mecenatas K. Starkevičius ir LŽS pirmininkas D. Radzevičius./ Organizatorių nuotr.

Iki lapkričio 30 d. laukiama kandidatų paraiškų Vilties laisvės premijai skirti. Pateikiama svarbi informacija.

Vilties laisvės premija

NUOSTATAI

Premija skiriama: 

Baltarusijos žurnalistui ar žurnalistams, kurie savo profesine ir visuomenine veikla, nepaisydami grėsmių sveikatai ir net gyvybei, stiprina šalies demokratijos plėtrą, žmogaus laisvių ir teisių gynimo pažangą ir skatina  visuomenės solidarumą ir bendruomeniškumą.

Apdovanojimo atsiradimo priežastys ir kontekstas:

Baltarusijoje po 2020 metų prezidento rinkimų prasidėjo represijos, buvo smurtaujama prieš taikius gyventojus, blokuojama nepriklausomos žiniasklaidos veikla ir blokuojama prieiga prie interneto, o šimtai žurnalistų nukentėjo dėl savo profesinės veiklos. Žurnalistų teikta informacija apie tai, kas vyksta Baltarusijoje, buvo neįkainojama vertybė.  Ji padėjo atskleisti Baltarusijoje esančios situacijos vaizdą kitų valstybių gyventojams.  

Apdovanojimas:

Laureatui/laureatams įteikiama skulptūra „Laisvė ir viltis“ bei 1000 eurų piniginis prizas (jei premija įteikiama asmeniui po mirties, piniginis prizas neteikiamas)

Organizatoriai: 

Lietuvos žurnalistų draugija  ir Lietuvos žurnalistų sąjunga. 

Premijos mecenatas:

K. Starkevičiaus šeima.

Vertintojai: 

Organizatorių Lietuvos žurnalistų sąjungos  ir Lietuvos žurnalistų draugijos bendru Valdybų sprendimu sudaryta 10 autoritetingų asmenų komisija.

Nominacijų premijai gauti teikėjai: 

Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos (NVO), žurnalistų ar žiniasklaidos, žmogaus teisių stebėjimo ir gynimo organizacijos ar neformalios bendruomenės, kurių veikla susijusi su Baltarusija  ir jos žmonėmis. 

Būtini dokumentai. Teikiant paraišką nominacijai turi būti nurodomi šie duomenys: 

    • pretendento(ų) vardas ir pavardė, 
    • pretendento kontaktinė informacija (jei įmanoma),
    • motyvuotas pretendento/ų darbų ir veiklos aprašymas susiejant tai su apdovanojimo vertybėmis,
    • paraiškos teikėjo vardas, pavardė ar organizacijos pavadinimas, kontaktiniai duomenys.

Terminai: 

Nominacijos organizatoriams teikiamos kasmet iki lapkričio 30 dienos elektroniniu paštu info@lzs.lt arba adresu Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius, Lietuva. 

Laureatai skelbiami kasmet gruodžio 10 dieną, Tarptautinę žmogaus teisių dieną. 

Apdovanojimas vyksta Lietuvoje,  Kauno istorinėje Prezidentūroje.