Marijos Šaknienės nuotr.

Nuaidėjo, nušurmuliavo jubiliejinė 20 – oji knygų mugė Vilniuje, Litexpo rūmuose, šiemet kaip niekada gausi, išsiplėtusi, net muzikos mėgėjams skyrusi atskirą erdvę – pirmuosius rūmus. Kasmete, tradicine tapusi Knygų mugė – tai neeilinis reiškinys – tikrieji knygų atlaidai, į kuriuos suplūsta žmonės iš visos Lietuvos. Čia ne tik susipažįstama su naujausiais po visą Lietuvą išsibarsčiusių leidyklų leidiniais, jų įsigyjama, bet ir susitinkama su daugelį metų nematytais bendramoksliais, buvusiais bendradarbiais ar šiaip pažįstamais, bičiuliais. Ir, žinoma, knygomis. Vyksta jų pristatymai, bendravimas su autoriais, leidėjais, apdovanojami  geriausi. Lankytojui tik reikia spėti suktis, kad  viską pamatytų , kas domina, visur apsilankytų, kur norisi. Keliuose tokiuose pasimatymuose su naujomis knygomis šį kartą ir noriu pakviesti skaitytojus.

Marijos Šaknienės nuotr.

Vienas tokių susitikimų vyko pačią pirmąją mugės atidarymo dieną – vasario 21 – ąją, ketvirtadienį, salėje 5.5 Aurelijaus Noruševičiaus vadovaujama leidykla „Kalendorius“ iš Kauno pakvietė į a. a. Gintauto Genio knygos „Pagaunės medżioklė“ trečiosios dalies pristatymą. Renginį vedė Egidijus Stancikas, knygos ištrauką skaitė Aldona Daučiūnienė. Apie knygos kelią iki skaitytojo prisiminimais dalijosi Aurelijus Noruševičius, LŽD vadovė Gražina Viktorija Petrošienė bei kiti. Renginio metu tylos minute pagerbtas autoriaus – rašytojo ir aktoriaus – Gintauto Genio atminimas. Dalijantis prisiminimais demonstruotos nuotraukos iš autoriaus gyvenimo, prisiminti jo tėvai. Baigiantis renginiui knygomis apdovanoti jos išleidimo rėmėjai. Mugės metu leidyklos „Kalendorius“ stende buvo galima įsigyti visas tris „Pagaunės medžioklės“ dalis. Mįslingas pavadinimas traukė savo paslaptimi ir ne kiekvienas susiprato, kad pagaunė – tiesiog  Vytis iš slaviškos „ Pagon“ , „Pagonia“.

Trečiąją knygų mugės dieną, šeštadienį, į susitikimą pakvietė Šveicarijoje gyvenančios lietuvės Rūtos Baublytės Kaufmann knyga „Prasilenkusios“, kurią išleido leidykla „Homo liber“. Pristatyme dalyvavo knygos autorė, leidėjas Vilius Gužauskis, rašytoja ir žurnalistė Loreta Jastramskienė, Donata Mitaitė. Knygos autorė emigrantė iš Kauno, gyvenanti  Šveicarijoje, šiltai ir įtaigiai pasakoja lietuvaitės Indrės istoriją, paraleliai peržvelgdama ir jos močiutės, kurios Indrė niekada nematė, gyvenimą. Gaila, bet jos jau niekada nebesusitiks, nors likimo ironija – lemties valia ar užgaida, atsidūrė toje pačioje Šveicarijoje, apsigyveno netoli viena nuo kitos, deja, močiutė iškeliavo Anapilin anksčiau, negu jos gyvenamąją vietą išsiaiškino Indrė. Jodvi tiesiog prasilenkė laike ir erdvėje. Pristatymo dieną buvo galima gauti ir autorės autografą. Vėliau ji išskrido į Šveicariją.

Marijos Šaknienės nuotr.

Tos pačios dienos vakarą, 18 val. susitikti savo skaitytojus pakvietė  ir konferencijų salė 1.3.  Joje Lietuvos gyventojų  genocido ir rezistencijos tyrimo centras pristatė rusų rašytojo Vladislavo Ogarkovo apybraižą-apysaką, išleistą atskira knyga „Mano draugas Lapinskas“. Joje Ogarkovas pasakoja apie savo pažintį su lietuviu, sovietinių lagerių kaliniu Vincu  Lapinsku. Vincas Lapinskas – realus asmuo, lietuvis tremtinys, kurio gyvenimo istoriją ir pasakoja savo kūrinyje Vladislavas Ogarkovas,   šią apysaką patalpinęs savo 2016 metais Irkutske išleistoje knygoje „Sveikas, drauguži!“. Šią istoriją vienos savo kelionės pas gimines metu susipažinusi su rašytoju aptiko ir, galima sakyti, pargabeno į Lietuvą Natalija Ilinkovskaja Učvatova. Ji Lietuvos  gyventojų genocido ir rezistencijos centre surado Vinco Lapinsko ir bylą, ir nuotrauką. Ji išsiaiškino, kad Palangoje gyvena tikra Lapinsko anūkė Albina, sužinojo, kad ir pats Lapinskas, jau dešimtąją dešimtį įpusėjęs, sugrįžo į Lietuvą ir mirė bei palaidotas Palangoje.

Apysaką iš rusų kalbos  vertė Dalia Jakelaitytė. Knygos pristatymas vyko pilnutėlėje salėje. Visi dalyviai buvo apdovanoti gėlės, kuri dalyvavusių tremtinių liudijimu, labai panaši į žydėdavusią  Sibire, žiedeliais.  Renginyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė Teresė Burauskaitė, knygos sudarytoja Natalija Ilinkovskaja Učvatova, Lapinsko anūkė Albina su sūnumi, aktorius  ir režisierius Virgilijus Kubilius, kuris paskaitė knygos ištraukų.

Ši kukli, bet be galo vertinga knyga, be jokios abejonės papildo mūsų šalies istoriją, nušviečia mūsų žmonių likimus .Ją dar 2017 metais buvo pradėjusios spausdinti „Lietuvių godos“, bet, dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių, nebaigė. Tikiu, kad ši kukli, bet neeilinė knyga ras savo skaitytoją.  Reikia padėkoti poniai Natalijai Ilinkovskajai Učvatovai, padėjusiai Vladislavo Ogarkovo kūriniui pasiekti Lietuvą ir jos skaitytojus. Gaila, kad  į knygos sutiktuves negalėjo atvykti jos  autorius.

Tai tiek šį kartą įspūdžių iš dvidešimtosios, jubiliejinės „Po 20 metų pristatinėti nebereikia“ , knygų mugės. Kitų metų mugė bus skirta šviesios atminties menininkui Jonu  Mekui.

Marija Šaknienė