Marytę Kontrimaitę apdovanoja Armėnijos ambasadorius. LŽD archyvinė nuotr.

Artėjanti metų pabaiga skatina atsigręžti atgal, apžvelgti nuveiktus darbus, juos įvertinti, prisiminti tai, ko nesuspėta   paminėti, kas tiesiog pražiūrėta ir laiku neatkreiptas dėmesys. Vienas tokių paminėtinų įvykių – spalio 17 dieną Vilniaus M. K. Čiurlionio namuose įvykęs jau  tradicinis projekto “M. K. Čiurlionis pasauliui” renginys. Jį surengė M.K. Čiurlionio fondas drauge su Armėnijos ambasada. Jo metu buvo apdovanoti trys asmenys – šviesuoliai – nusipelnę Lietuvos ir Armėnijos draugiškų, broliškų  santykių puoselėjime M.K.Čiurlionio taurėmis “Rex”. Renginys pradėtas pianistės Birutės Vainiūnaitės nuotaikingai atliktu M.K.Čiurlionio noktiurnu VL183.  Renginį moderavo M.K.Čiurlionio fondo meninės veiklos vadovas Vytautas Paukštelis.

Pirmoji taurė buvo įteikta  šviesios atminties poetei, vertėjai, publicistei Marytei Kontrimaitei. Armėnijos ambasadorius Lietuvoje Tigranas Mkrtčianas įteikdamas taurę poetės dukrai Vegai kalbėjo: “Marytė Kontrimaitė yra vienas ryškiausių Armėnijos ir Lietuvos draugystės simbolių. Ji visą savo gyvenimą paskyrė dvišaliams santykiams stiprinti įvairiose srityse.”. Priimdama taurę, gėles ir diplomą šviesuolės dukra graudinosi, kad mama, jau sunkiai sirgdama, kalbėjosi su ja armėniškai, tiek brangi ir sava jai buvo armėnų tauta ir šalis, priėmusi ją tarsi dukrą ir tapusi jai tarsi  antrąja gimtine.

Nebeturime savo tarpe mūsų tauriasielės kolegės, atidaus žvilgsnio ir šilto tiesos žodžio nešėjos, nebeaplankys ji daugiau ir savo numylėtosios antrosios tėvynės Armėnijos, nepereis jos vardu pavadinta gatve, ilsisi amžinojo poilsio atgulusi Antakalnyje, Menininkų kalnelyje, bet jos taurus vardas gyvas ir skambiai aidi ir Lietuvoje, ir Armėnijoje. Gera prisiminti, kad teko laimė ją pažinti, dirbti su ja ir bendrauti. Kad ir šiandien, iškilus kasdienybėje painesniam klausimui, sunkiai sprendžiamai problemai tarsi stabteli ir pagalvoji: o ką šiuo atveju patartų Marytė?. Ji, tarsi pasakų ar legendų herojė ne tik savo kūryba, bet ir pačia savimi, savąja asmenybe, savo gyvenimu, išmintimi tarsi dvi seseris sujungusi dvi tautas – armėnų ir lietuvių, dvi šalis – Armėniją ir Lietuvą. Jau neišskiriamai, jau amžiams ir išsinešusi šią šviesią jungtį, jos paslaptį pas Viešpatį, į Amžinybę.

Antrąja taure buvo apdovanotas Varėnos rajono meras Algis Kašėta, kuris, T. Mkrtčiano žodžiais, yra didis Armėnijos draugas, daug prisidėjęs, kad 2005 – aisiais Lietuvos seime buvo pripažintas Armėnijos genocidas. Atsiimdamas apdovanojimą A. Kašėta dėkodamas sakė, kad Armėnijos ir Lietuvos santykiai mūsų šaliai yra testas, kurį, ateityje, jis viliasi, mes išlaikysime.

Trečioji taurė teko buvusiam Lietuvos ambasadoriui Armėnijoje Erikui Petrikui už jo nuopelnus vystant politinius, ekonominius ir kultūrinius santykius tarp Armėnijos ir Lietuvos.

Renginyje eksponuotos armėnų dailininkų Georgo Bašinjačiano, Vardgeno Surenianco ir Panoso Terlemeziano darbų reprodukcijos. Jos toliau keliaus po mokyklas su projektu “Augame su M. K. Čiurlioniu”.

Renginys baigėsi B. Vainiūnaitės sugrotu M. K. Čiurlionio amžininko armėnų kompozitoriaus Komitaso kūriniu “Šeši šokiai fortepionui”.

Marija Šaknienė