S.Javaitytės nuotr.

Lietuvos  spaudos, radijo, televizijos,  interneto portalų darbuotojų  bendruomenė daug metų didžiavosi, kad  žurnalistas – viena iš garbingiausių, reikalingiausių  profesijų,  padedanti visuomenei sužinoti tiesą apie svarbiausius, aktualiausius socialinius, politinius, ekonominius, kultūrinius reiškinius. Bet ir labai pavojinga  veikla – tarptautinė organizacija   „Reporteriai  be sienų“ kasmet praneša apie visame pasaulyje dešimtis nužudytų, įkalintų žurnalistų. Lietuvos žurnalistai  ir  leidėjai 2005 m.   patvirtino savo etikos kodeksą, 2016 m. jį pataisė, kad dokumentas atitiktų gyvenimo pokyčius.

Tačiau šiandien, deja, žurnalisto įvaizdis Lietuvoje – ne itin aukštas, visuomenės nuomonė apie žiniasklaidą  –  nepalanki.  Kai kurie žurnalistai iš objektyvios informacijos skleidėjų, demokratinių vertybių gynėjų, tautos istorinės atminties saugotojų  virto nelabai garbingais verslininkais   kaip ir jų kritikuojami  politikai, vaikosi didelius atlyginimus garantuojančių  populiarumo reitingų,  skandalingos šlovės ir  nori nuolat būti  visuomenės dėmesio centre, seniai pamiršo  visuomenės informavimo etiką ir niekina jos laikytis raginančias institucijas.

Lietuvos žurnalistų  draugijos  Kauno skyrius surengė  apskritojo stalo diskusiją Ar  žurnalisto  matomumas, atpažįstamumas tikrai rodo jo profesinį meistriškumą?“

 

Apskritojo stalo diskusijos  dalyviai – Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Centro valdybos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė,  knygų, kalendorių leidėjas Aurelijus Noruševičius, socialinių mokslų daktaras Juozas Šalčius, LŽD Kauno skyriaus pirmininkė, žurnalistė Skirmantė Javaitytė. Apskritojo stalo vedėjas  –  LŽD centro valdybos atsakingasis sekretorius, žurnalistas  Arnoldas Aleksandravičius.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS:  Interneto portalas  „Delfi.lt“  nuolat išrenka įtakingiausius Lietuvos žurnalistus. Tačiau neretai žmonės išjungia televizorius, kai transliuojamos  tų laureatų vedamos laidos, ir  seniai neskaito jų savaitinių  komentarų.  Ar visuomenė neteisi, neįvertina talentingų žurnalistų profesionalumo?

Aurelijus NORUŠEVIČIUS: „Viena iš priežasčių gali būti paprasčiausias, senas kaip pasaulis negarbingas jausmas – pavydas. Juk tie įtakingiausi žurnalistai nuolat matomi, juos visi atpažįsta gatvėje, žvaigždės  bendrauja su visuomene ne tik televizijos, radijo studijose, bet ir  Kauno Nemuno saloje, prie Seimo arba  vyksta į  garsias istorines pažintines ekspedicijas Lietuvoje ir užsienyje. Aišku, vienems šių žurnalistikos korifėjų mintys ir kalbos patinka, kitiems – ne. Visiems neįtiksi. Pats iš savo patirties  žinau. Kai išleidžiame  kalendorių, sulaukiame nepatenkintų žmonių skambučių – kam tų vardų ir jų reikšmių tiek prirašėte, mus labiau domina astronominiai reiškiniai! Arba atvirkščiai.“

Gražina Viktorija PETROŠIENĖ:  „Ar žiniasklaidos misija – patikti?  Ne   – informuoti visuomenę, laikyti uždėjus ranką ant gyvenimo pulso. Ir laiku  perspėti visuomenę, tautą, kai valstybės pamatai ima siūbuoti. Jeigu mūsų žiniasklaida profesionaliai atliktų savo pareigą, gal ir tų neretai dirbtinai sukeltų skandalų Lietuvoje  būtų mažiau. “

Juozas ŠALČIUS: „Jeigu žurnalistas, kurio pareiga pranešinėti visuomenei naujienas ir įvykius, pats tampa televizijos, radijo žinių, pokalbių laidų pagrindiniu „herojumi“, vertėtų pagalvoti, ko  iš tiesų siekia toks asmuo – valdžios, pinigų?“  

G.V.Petrošienės nuotr.

Skirmantė JAVAITYTĖ: „Kai kurie žurnalistai populiarūs  tiesiog todėl, kad pasižymi įgimta charizma.“

A.ALEKSANDRAVIČIUS: Net ir pripažinti žurnalistai  neretai pamiršta argumentus ir pagarbą pašnekovams, skaitytojams, žiūrovams,  klausytojams. Šiuos  bruožus pakeitė  patyčios iš oponentų ir nenorminiai žodžiai.  Pramogų verslo dėsniai braunasi  net į rimtąją žurnalistiką. Tai neišvengiamas laikmečio požymis ar žurnalistinės etikos stoka?

G.V.PETROŠIENĖ:  „Mūsų kolegas Vakaruose tikriausiai tai stebintų. Štai  solidusis „The New York Times“ laikraštis niekados nespausdintų  horoskopų, blevyzgų šalia rimtų straipsnių. Saugokime savo profesijos prestižą.“

S.Javaitytės nuotr.

A.NORUŠEVIČIUS: „Didelė  nelaimė, kad žurnalistika yra priklausoma. TV, radijo laidos – nuo reitingų, spauda – nuo prenumeratorių. O visi kartu – nuo reklamos davėjų. Kiekviena žiniasklaidos priemonė turi savininkus,  kuriems svarbiausia pelnas.  Jį susikrauti  geriausia, lengviausia skandalais.  Rimtoms temoms nebelieka vietos. Bet pripažinkime, ranką prie širdies padėję, kad ir kai kurie mūsų draugijos nariai taip elgiasi. Apskritai tai čia sovietinis palikimas. Nužmogėjimas.“

G.V.PETROŠIENĖ: „Ir sovietiniais laikais talentingi žurnalistai sugebėdavo į cenzorių priekabiai patikrintus savo tekstus, šalia  kelis laikraščio  puslapius uždengusias   kompartijos vadų pasisakymų „paklodes“, įterpti kokį maištingą sakinį, kurio slaptą, režimui nepalankią užkoduotą prasmę skaitytojai greitai pajusdavo ir  nuomonėmis apie ją vienas su kitu  ilgai dalydavosi.  Ar dabar žurnalistai stengiasi į savo reportažus, straipsnius įdėti  bent vieną tokį prasmingą, taurų, kilnų sakinį?“

S.JAVAITYTĖ: „Ar turi tokią galimybę? Laidų scenarijai surežisuoti. Straipsnių temos iš anksto nurodomos, pašnekovai parenkami, paruošti spausdinti tekstai peržiūrimi, derinami.“

G.V.Petrošienės nuotr.

A.ALEKSANDRAVIČIUS: „Sutikite, kad profesionalioji žurnalistika negali nusmukti iki  kalinių,  gatvės gaujų  žargono. Net internetinėje erdvėje. Pasaulinis informacijos tinklas – ne šiukšlių dėžė. Ir ne greitasis maistas.“

A.NORUŠEVIČIUS: „Kai kurie recidyvistai kalba labai literatūriškai. Net grasindami nesikeikia. Teko girdėti, kaip vienas paleistas kalinys pernelyg įkyriam pašnekovui pasakė: „Nuteisė, nes nužudžiau žmoną. Tu gali būti kitas.“ Aišku, tai juodasis humoras.“  

G.V.PETROŠIENĖ: „Visuomenės informavimo etikos komisija nagrinėja daug nusiskundimų dėl socialiniuose tinkluose pasirodžiusių publikacijų. Kai kam atrodo, kad tai vieta atsipalaiduoti. Bet juk negali chirurgas operacinėje palatoje naudoti peilio kiaulėms skersti… Dažnai interneto keikūnai  išsisukinėja, kad  jie –   ne žurnalistai.“

S.JAVAITYTĖ: „Galbūt socialinių tinklų autoriai taip bando įtraukti visuomenę. Ir sulaukia daug pasekėjų. Tai toks interaktyvus bendravimo su vartotojais būdas. “

G.V.PETROŠIENĖ: „Skirmante, pavadinai žurnalistų kūrybos vertintojus  „vartotojais“. Anksčiau mes į juos pagarbiai kreipdavomės – mūsų  skaitytojai, klausytojai, žiūrovai.“

J.ŠALČIUS: „Neretai tos  žiniasklaidos elito suburtos socialinių tinklų grupės ne į bendruomenę, bet į prastuomenę labiau panašios.“  

A.ALEKSANDRAVIČIUS: Visuomenė piktinasi, žurnalistai  kritiškai vertina politikus, kurie nesilaiko Seimo statuto. Tačiau esama žurnalistų „žvaigždžių“, kurie įsivaizduoja, kad  visuomenės informavimo etika jiems neprivaloma, kai kurių leidinių redakcijos laikosi tik savo vidinių žurnalistikos  taisyklių.  Ar žurnalistui  galima ignoruoti Visuomenės informavimo etikos komisijos pastabas?

G.V.PETROŠIENĖ: „Visuomenės informavimo etikos komisijos darbe iš  vadinamųjų žvaigždžių išgirstame  pagiežą: „Kokią teisę turite nagrinėti  ir kritikuoti mūsų laidas, kurias mėgsta šimtai tūkstančių žiūrovų!.. “  Mano nuomone, populiarumą reikia nusipelnyti profesionalumu.“

A.ALEKSANDRAVIČIUS: Kokius tyliai, bet prasmingai dirbančius TV, radijo, spaudos žurnalistus, tikrus profesionalus galėtume paminėti?

A.NORUŠEVIČIUS:  „Visuomeninio  radijo  žurnalistai tikri profesionalai. Ypač  „Ryto garsų“, kultūros   laidų vedėjai.“ 

S.JAVAITYTĖ: „Reikėtų lygiuotis į nacionalinį transliuotoją (LRT).  Geriausiems LRT žurnalistams kasmet įteikiami apdovanojimai – „Bitinukai“. Tai lietuviškos  žiniasklaidos  „oskarų“  statulėlės  už darbštumą, pilietiškumą, patriotiškumą.“ 

G.V.PETROŠIENĖ: „Tai ir palinkėkime visiems kolegoms žurnalistams, kad jie visada kaip bitės iš gėlių žiedų neštų nektarą, užuot  skraidę kaip  musės aplink nešvarumų duobes.“

S.Javaitytės nuotr.