Marijos Šaknienės nuotr.

Tradicinė „Šalčios aleliumų“ šventė Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje šiemet vyko jau dvidešimt pirmąjį kartą Pasaulio kultūros dienos išvakarėse. „Ši šventė-festivalis – sukviečia Šalčininkų krašto mokyklų bei darželių ir Taikos vėliavą gavusių mokyklų meno mėgėjų kolektyvus, atlikėjus, mokytojus – kultūrinės veiklos organizatorius, kad dar kartą paliudytų jų meilę ir pagarbą lietuviškam žodžiui, atskleistų jaunų žmonių kūrybiškumą.“ – rašoma šventės programoje. Toliau primenama, kad „Lietuvos tūkstantmečio gimnazija vykdo šį projektą siekdama kelti mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygį, ugdyti sceninę kultūrą, pagarbą tautos tradicijoms, mokyti bendravimo, drąsos išsakant savo mintis.“

Šiais metais ši šventė išsiplėtė, pakviesdama ir kitų Taikos vėliavą gavusių mokyklų atstovus dalyvauti meninėje programoje. Tarp kviestųjų dalyvių buvo Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla ir Vilniaus Antakalnio progimnazija. Lietuvos tūkstantmečio gimnazija Taikos vėliava apdovanota praėjusiais metais. Pati Lietuva Taikos komiteto, veikiančio prie Jungtinių Tautų, Taikos vėliava apdovanota pirmoji pasaulyje. Šią vėliavą yra gavusios Lietuvos švietimo bei Kultūros ministerijos ir Lietuvos seimas. Turi ją ir šešiolika Lietuvos mokyklų.

Marijos Šaknienės nuotr.

Renginyje dalyvavo Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų koordinatorė Lietuvoje dr. Auksė Narvilienė, Indijos Nju Delio Džavaharlalo Neru universiteto profesorius C. Upenderis Rao kiti atstovai. Svečių tarpe buvo Vytauto Landsbergio fondo vadovė prof. Gražina Landsbergienė, Lietuvos švietimo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva, Švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, Šalčininkų bažnyčios klebonas Vaclav Volodkovič, ponia Birutė Kurgonienė, istorikas prof. Romas Batūra, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen bei kiti svečiai.

Koncerte „Kultūra atveria vartus į ateitį“ dalyvavo Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija, Butrimonių pagrindinė mokykla, Turgelių „Aistuvos“ gimnazija, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, kurios savo parengtą programą parodė pirmojoje dalyje, antrojoje koncertavo Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, Vilniaus Antakalnio progimnazija, Dieveniškių „Ryto“ gimnazija, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija. Visų dalyvių pasirodymai buvo puikūs ir palydėti gausiais plojimais, bet didžiausią įspūdį turbūt paliko Jašiūnų parengtas pasirodymas, skirtas Lietuvos partizanams.

Marijos Šaknienės nuotr.

Pasibaigus koncertui Birutė Kurgonienė jį apibūdino taip: „Kaip pradėjau ašaroti per jų pasirodymą, taip ir negaliu sustoti…“. Prof. Romas Batūra išreiškė apgailestavimą, kad koncertas nebuvo filmuojamas. Jo nuomone tai reikėtų nufilmuoti ir parodyti Vilniaus Lukiškių aikštėje. Ne mažiau įspūdingas buvo ir šeimininkų pasirodymas. Koncertas tradiciškai baigėsi dalyviams ir svečiams drauge atliekant jau šios šventės himnu tapusią dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Jai vieningai pritarė ir svečiai, ir dalyviai. Po renginio pakalbinti svečiai vieningai sutarė, kad renginys puikus ir jie išsiveš kuo geriausius įspūdžius. Prie šventės parengimo daug dirbo visas Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos kolektyvas, o ypač jos direktorius Vidmantas Žilius, ponia Gražina Žilienė. Renginį finansavo V. Landsbergio fondas, Čingų fondas bei Tautos fondas. Kalbinta Gražina Landsbergienė sakė, kad „Ši gimnazija atlieka ypač svarbų darbą, įtvirtindama mokinių sąmonėje tautinį identitetą, o tai ne vienos dienos ir ne vienerių metų darbas. Tai ypatingos svarbos veikla ir ją atliekantys mokytojai verti ypatingos pagarbos. Iš čia visada išvyksti pasikrovęs teigiamos geros energijos.“ – šiais profesorės žodžiais ir norisi pabaigti šį pasakojimą apie neeilinę šventę Šalčininkuose.

Marija Šaknienė