Kaune, Maironio lietuvių  literatūros muziejuje, surengtas Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD)  ataskaitinis rinkimų suvažiavimas.  LŽD yra  1922 m. įkurtos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos, 1930 m. reorganizuotos į Lietuvių žurnalistų sąjungą, 1940 m. sovietų  likviduotos, teisių paveldėtoja, atkurta 1991 m. Svarbiausi LŽD siekiai– etiška ir profesionali žiniasklaida, visiems savo gyventojams teisinga Lietuvos valstybė, stipri pilietinė visuomenė.

Stasys Dovydaitis

LŽD ataskaitinio rinkimų suvažiavimo delegatai aptarė Lietuvos žurnalistikos būklę, jos privalumus ir problemas, apdovanojo LŽD garbės narius ir aktyviausius kolegas. Ypač daug plojimų sulaukė Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, partizanas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Šaulių sąjungos garbės kuopos narys Stasys Dovydaitis. Jam šiemet vasario 16-ąją buvo patikėta garbė skambinti  šimtą dūžių Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus  Laisvės varpu. Vasario 16-osios akto originalą radęs Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis papasakojo apie naujus savo planus, numatomas Lietuvai svarbių istorinių relikvijų paieškas.

 Suvažiavimo svečias, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas

Liudas Mažylis

Kaminskas  sakė, kad sąjūdininkų ir žurnalistų tikslai vienodi – stiprinti valstybę, įtikinti visuomenę didžiuotis savo tautos istorija. Tačiau, anot dr. R. Kaminsko, neramu, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės virto vien tik verslo bendrovėmis.

LŽD centro valdybos narė Vaiva Žukienė pristatė naujų LŽD įstatų projektą.

Po to slaptu balsavimu išrinkta nauja devynių žmonių LŽD centro valdyba. Į ją pateko Skirmantė Javaitytė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aurelijus Noruševičius, Arnoldas Aleksandravičius, Sofija Daubaraitė, V. Žukienė, Marija Šaknienė, Virgilijus Kubilius, Antanas Seikalis. 

G.V.Petrošienė ir A.Noruševičius

Vėliau jie  balsavo dėl  LŽD centro valdybos pirmininko kandidatūros. Dar trejus metus draugijai vadovaus žurnalistikos  veteranė, Visuomenės informavimo etikos komisijos narė G. V. Petrošienė.  Jos pavaduotojais tapo kalendorių ir knygų leidėjas A. Noruševičius bei  V.Žukienė.

Suvažiavimo salėje veikė   LŽD narių knygų, albumų, kitų leidinių paroda.

LŽD informacija