Trispalvių vėliavų šilkas nuvilnijo per Lietuvą – laisva šalis švenčia savo 100-ąjį gimtadienį! Kiekvienas širdyje jį išgyvename savaip, tačiau bendrystės jausmas kaip niekad vėl skatina džiaugtis, susitelkti, didžiuotis, sveikinti  vieniems  kitus ir tikėti , kad  niekas ir niekada nepajėgs pasikėsinti  į mūsų Laisvę.

Svarūs, prasmingi ir ryškūs kolegų darbai  labai gražiai įsipina į Lietuvos šimtmečio vainiką. Vieni,  panirę į praeities dienas, stengiasi užpildyti baltas šalies istorijos dėmes, kiti nenuilstamai darbuojasi  kasdieniniame metraštininkų fronte. Pastaraisiais metais gausėja kolegų  sukurtų knygų, dokumentinių filmų, gimsta vis naujų švietėjiškų ir kultūrinių idėjų, naujų projektų. Smagu, kad pačių darbščiausiųjų triūsas  nelieka nepastebėtas – šventės išvakarėse sulaukėme puikių naujienų apie reikšmingus apdovanojimus, skirtus mūsų LŽD nariams. Valstybės atkūrimo šimtmečio proga Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro  didžiuoju kryžiumi apdovanotas kolega  N. Kitkauskas, Gabrielės Petkevičaitės- Bitės atminimo  medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatu tapo   kolega  L. Peleckis – Kaktavičius, Kauno miesto Garbės piliečio vardas suteiktas šiuometiniam  S.Lozoraičio premijos laureatui  prof.  L. Mažyliui, kultūros ministerijos premija įteikta A. Noruševičiui.  Dar kartą sveikiname savo kolegas  ir linkime naujų prasmingų darbų.

Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdyba  iškilios šventės proga nuoširdžiausiai sveikina  visus savo draugijos narius. Linkime ištvermės, sveikatos, kantrybės ir budrumo – branginkime ir saugokime Laisvę ateities kartoms, nes vis dar esame kelyje į Vilties prezidento Lietuvą. Tegul tas kelias bus grįstas  mūsų profesionaliu , padoriu darbu,  tolerancija,  pasiaukojimu. Ir telaimina Dievas  mus šiame kelyje.

Lietuvos žurnalistų draugijos

Centro valdybos nariai