LRT archyvo nuotr. / Raimundas Yla. LRT Kauno radijo redakcijoje dirbo nuo 1977 m.

Vasario 11d. eidamas  77-uosius  metus mus paliko spaudos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius Raimundas Yla. Pastaraisiais metais gyvenęs Birštone, vakar  amžinajam poilsiui  jis atgulė savo gimtinės kapinaitėse Skriaudžiuose, šalia mamos Magdelenos Žukauskaitės-Ylienės.

R.Yla paliko gana ryškų žurnalistinį pėdsaką  prieš 50 metų įkurtoje LRT Kauno televizijos redakcijoje. Ten bedirbant , apie 1978-uosius metus, jam kilo idėja   įkurti  Kauno jaunųjų žurnalistų sekciją. Tų aktyvių jaunųjų, tuo metu dirbančių žurnalistinį darbą, radosi ne tiek jau daug, taigi nutarėme amžiaus cenzą pratęsti iki 35 – erių. Kokių tik minčių ir sumanymų nekildavo Raimundui: susitikimai su jaunaisiais aktoriais, architektais, kūrybiniai konkursai, išvykos ,  pokalbių ir poezijos vakarai…Dažna susitikimų būstinė buvo tiesiog Raimundo butas Kaune, Žuvinto gatvėje. Draugiškai mus priimdavo ir jo žmona, Anelė, jau prieš septyniolika metų iškeliavusi Anapilin. Įsimintina  kelionė į Sankt Peterburgą, tuometinį Leningradą. Kartu su jaunaisiais architektais apžiūrėjome miestą, susipažinome su vietos žurnalistais ir prie Gražuolės ežero diskutavome apie savo profesinę misiją. Aplankėme I.Repino muziejų …

R.Yla ragino ir ruošė mus stoti į tuometinę Žurnalistų sąjungą. Ne vienas gavome ir jo rekomendaciją. Gal tik Atgimimo bangai įsisiūbavus visi panirome į savo darbus, kūrėme naujus ar gaivinome senuosius Lietuvos leidinius.  Raimondas buvo ne vienos ekspedicijos į Sibirą dalyvis. Kūrė filmus apie lietuvių tremtį. Mūsų susitikimai retėjo, bet nepasimesdavome. Prieš keletą metų susiradome vėl vieni kitus, apsikeisdavome laiškais, skambučiais. Raimundas džiaugdavosi  ir laišku, ar sulaukęs naujų leidinių siuntinėlio. Lankydavo jį buvę LRT redakcijos kolegos. Sveikata Raimondo prastėjo…

Žurnalistinis kūrybinis R.Ylos palikimas yra  didžiulis. Bet dar didesnės  jo,  kaip Mokytojo , bičiulio ir globėjo pastangos  suburti mus , tuo metu dar jaunus  žmones, padėti  susivokti profesiniuose dalykuose  ir gyvenimo labirintuose, mokyti  laikytis žmogiško padorumo. Vertiname jo pamokas ir saugosim atminimą.  Amžinoji šviesa Jam…

Nuoširdi užuojauta dėl Tėvelio mirties dukrai Raimondai, artimiesiems.

Buvusių Kauno jaunųjų  žurnalistų sekcijos vardu,

Gražina Viktorija PETROŠIENĖ