Lietuvos žurnalistų bendruomenę pasiekė skaudi žinia sulaukęs 85 metų mirė mūsų kolega, ilgametis Lietuvos žurnalistų draugijos narys, 2012 m.  Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatas Zenonas Mikalauskas.

Velionį pagerbti ir užuojautą artimiesiems išsakyti  galima antradienį, gruodžio 5 d.,  nuo 18 val. laidojimo namų prie Kauno  šv. Antano Paduviečio bažnyčios antrojoje šarvojimo salėje (ten bus urna su velionio pelenais).  Trečiadienį,   gruodžio 6 d.,  8 val. gedulingos šv. Mišios šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.  Urna su palaikais gruodžio 6 d.  13.30 val. išnešama į amžinojo poilsio vietą – Kauno Petrašiūnų kapinių kolumbariumą.

Z.Mikalauskas įvairiuose spaudos leidiniuose ir naujienų agentūroje ELTA dirbo daugiau nei 60 metų. Gimė ir augo Kauno rajone, Vilkijoje, išaugino dukrą ir sūnų, sulaukė gražaus būrio vaikaičių ir provaikaičių. Pastaruosius  du dešimtmečius  šviesaus atminimo kolega Zenonas laikraščiuose „Ūkininko patarėjas“, „Tėviškės žinios“ rašė  analitines užsienio politikos apžvalgas, vidaus politikos komentarus, istorines įžvalgas. Jo straipsniams buvo būdingas objektyvumas, nuomonių įvairovė, Zenonas niekada nesivaikė  pigių sensacijų, bet sugebėdavo atrasti įdomių faktų, kitų žurnalistų nepastebėtos  informacijos.  

Lietuvos žurnalistų draugija gedi kartu su velionio artimaisiais.

LŽD centro valdyba