Liepos 3 dieną Vilniuje, Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija ,,Žurnalistų saugumas – nauji iššūkiai ir koordinuotas atsakas“, kurį organizavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) žiniasklaidos laisvei biuras, LR  užsienio reikalų ministerija kartu su LŽS.

Dėl savo profesinės veiklos žurnalistai vis dar patiria fizinę ir žodinę prievartą, persekiojimą ir bauginimus. Smurto prieš žurnalistus statistika kelia didelį susirūpinimą – per pastaruosius dešimt metų pasaulyje nužudyta apie 800 žurnalistų. Kai kuriose valstybėse žurnalistų darbo sąlygos ir toliau blogėja – politinis spaudimas, neteisėti sulaikymai, propagandos iššūkiai, žurnalistų tapatinimas su grėsme nacionaliniam saugumui, žiniasklaidos laisvę varžantys įstatymai vis dar yra ESBO regione dirbančių žurnalistų kasdienybė.

Šios kliūtys ir baimės smarkiai riboja raiškos galimybes, kuria baimės ir nesaugumo atmosferą tarp žurnalistų.

Konferencijos tikslas – aptarti esamą situaciją ir naujausius pokyčius, susijusius su žurnalistų saugumu ESBO regione, daugiausia dėmesio skiriant naujų iššūkių identifikavimui ir koordinuoto atsako priemonėms. Diskusijų metu buvo apžvelgtas Vilniaus rekomendacijų dėl žurnalistų saugumo (2011) įgyvendinimas, pateikti pasiūlymai naujoms ESBO žurnalistų saugumo gairėms.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Kultūros ministrė L.Ruokytė-Jonsson, užsienio reikalų ministras L.Linkevičius,  Christian Strohal, ESBO pirmininkaujančios Austrijos specialusis atstovas bei JK delegacijos prie ESBO atstovė Sian Macleod.

Diskusijose, be kita ko, kaip ,,balsas iš salės“ labai aktyviai dalyvavo Rusijos Federacijos URM atstovai  bei TV kanalo ,,Russia today“, ne kartą minėto kaip propagandos pavyzdys, žurnalistai, pasisakę veik visais diskutuojamais klausimais.

Diskusijas moderavo Marius Lukošiūnas (Žurnalistų saugumas ir žiniasklaidai palankios aplinkos kūrimas – Vilniaus rekomendacijų įgyvendinimo pažanga) ir Sian Macleod (Nauji iššūkiai žiniasklaidos laisvei).