Bernardo Šaknio nuotr.

Šių metų gegužės 12 d. Šalčininkų r. Eišiškių  Stanislovo Rapolionio gimnazijoje vyko graži šventė: Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ įteikė kasmetinę Stanislovo Rapolionio premiją Lietuvos žurnalistų draugijos narei, mėnraščio Gudijos lietuviams „Lietuvių godos“ redaktorei Marijai Šaknienei.

Nuopelnai „Ryto“ draugijai

 Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis pastebėjo, kad ši premija buvo įsteigta  skatinti  mokytojų kultūros ir meno veikėjų literatūrinę veiklą bei tautinį ugdymą Pietryčių Lietuvoje.

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis. Bernardo Šaknio nuotr.

A.Masaitis, įteikdamas premiją M. Šaknienei, pasidžiaugė jos nuveiktais darbais Pietryčių Lietuvos švietimui, pagalba Lietuvių švietimo draugijai „Rytas“. „Lietuvių godos“ – lietuvybės sklaida Lietuvos etninėse žemėse Baltarusijoje neleidžia mums pamiršti už Lietuvos valstybinių sienų likusių lietuviškų kaimų, gina jų teises, padeda saugoti lietuvišką paveldą Gervėčių, Pelesos,   Breslaujos kraštuose. Mėnraštis ypač daug dėmesio skiria Rimdžiūnų, Pelesos lietuviškoms vidurinėms mokykloms, krašte esančioms lituanistinėms mokykloms, bažnyčioms.

Gimnazija pavadinta S. Rapolionio vardu

Neatsitiktinai šventė vyko Eišiškių S. Rapolionio gimnazijoje. Ši krašto šventovė  pavadinta vieno ryškiausių 16 amžiaus Lietuvos šviesuolių Stanislovo Rapolionio vardu. Kilęs iš Eišiškių apylinkių S. Rapolionis  tapo vienu lietuvių raštijos pradininkų ir reformacijos pradininku Vilniuje. Jis – pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius. Jo paskaitos turėjo didelės įtakos studentams, žadino lietuvišką dvasią.

S.Rapolionio gimnazijos moksleviai. Bernardo Šaknio nuotr.

Mirė Stanislovas Rapolionis 1545 m. Karaliaučiuje gegužės 13 d. Palaidotas Karaliaučiaus katedroje  šalia kunigaikščių laidojimo vietos. Jo antkapio epitafijoje įrašyta:

Čia guli didis vyras,

lietuvių tautos garbė.

Tokį lietuvį išaugino Eišiškių žemė. Jo vardas primena mokiniams ir krašto žmonėms, kaip saugoti ir gerbti savo protėvių išgarsintą kraštą.

 Linkėjimai naujai laureatei

 Šventė praėjo nuoširdžiai. M. Šaknienė padėkojo „Ryto“ draugijai už jos veiklos įvertinimą ir pažadėjo ateityje talkinti jai visuose baruose. M. Šaknienė – kelių poezijos knygų autorė – skaitė savo kūrybos eilėraščius, gimnazijai padovanojo savo eilėraščių knygas. Renginį gražių koncertų pradėjo gimnazistai, vadovaujami mokytojos Jadvygos Sinkevič.Laureatę gražiai pasveikino gimnazijos direktorė Danuta Zuzo, įveikdama atminimo dovanėlę. Renginyje dalyvavo Lietuvos švietimo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, J. Riomerio universiteto dėstytojas Gediminas Kazėnas, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė Sabienė bei kiti.

Šimas Kurtiškėnas