Rašytojų klubas (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) 2017 m. gegužės 3 d. 15 (penkioliktą) val. kviečia į V A R P Ų 75-mečio vakarą, skirtą almanacho sumanytojui A. J. Greimui ir pirmųjų „Varpų“ autoriui K. Bradūnui.

Literatūros almanacho VARPAI 35 ir 36 nr. sutiktuvės.

Literatūrinės VARPŲ premijos 50-ojo laureato pagerbimas.

Dalyvauja:

Julija ALMANIS
Vytautas ALMANIS
Elena BRADŪNAITĖ-AGLINSKIENĖ
Libertas KLIMKA
Vytautas MARTINKUS
Kęstutis NASTOPKA
Virginija PAPLAUSKIENĖ
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
Silvija PELECKIENĖ
Petras REPŠYS
Valerijus SIMULIK
Aloyzas STASIULEVIČIUS
Perlis VAISIETA
Rimantas VANAGAS