Smalsus ir darbštus Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, aktyvus Lietuvos žurnalistų  draugijos narys  politologas Liudas Mažylis trenkė skambų antausį  visiems  iš valstybės lėšų išlaikomiems  istorijos institutams ir  už neblogą atlyginimą nosis krapštantiems jų „mokslo darbuotojams“. Kol Lietuvos istorijos korifėjai turškėsi Nemune, kvailino Zapyškio gyventojus sūduvius,  kad iš tiesų jie yra žemaičiai, ir skiedė  visuomenei, esą 1918 m. Lietuvos valstybės atkūrimo  aktas „prarastas amžinai“,  profesorius L. Mažylis autobusu tyliai  nuvažiavo į Berlyną ir per dvi dienas Vokietijos    diplomatiniame archyve  rado  Vasario 16-osios nutarimo originalą lietuvių kalba. Gal atkaklaus mokslininko  pavyzdys paskatins kitus entuziastus surasti „grynųjų istorikų“ sėkmingai neieškomus Vytauto Didžiojo palaikus ir dingusią jo karūną?

Istorikai ir verslininkai išsisukinėja

Pasak profesoriaus L. Mažylio, lietuviškas aktas ir jo vokiškoji versija  Vokietijos archyve  ramiausiai gulėjo 99 metus. Aktas  įsegtas į bylą 1918 m. kovo mėnesį. 

Jis buvo saugomas Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politinio archyvo dokumentų skyriuje, pavadintame „Baltijos provincijų ateitis: Lietuva“.

Profesorius taip pat rado Lietuvos Tarybos  1917 metų gruodžio 11-osios nutarimą, numačiusi glaudžius mūsų šalies ryšius su  kaizerine Vokietija.

Verslininko Dariaus Mockaus  valdomas koncernas „MG Baltic“ vasario mėnesį  pasiūlė milijoną eurų tam, kas suras ir parveš į Lietuvą  1918 metų Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto originalą. Dabar  verslininkas, matyt, nesitikėjęs, kad taip greitai  reikės atsisveikinti su milijonine suma,  žada įteikti čekį tik tada, kai aktas atsidurs Vilniuje.

Fanatiškas tyrinėtojas

Rastas valstybės gimimo liudijimas – graži dovana modernios tautinės  Lietuvos šimtmečiui. Bet kodėl tiek metų „tikrieji“ istorikai tik imitavo, kad ieško Vasario 16-osios akto, o dabar pavydėdami dar įžeidinėja  jį radusį žmogų?

Lietuvos ambasados Vokietijoje nuotr.

Chemikas, žurnalistas, Europos integracijos ir  savivaldos politikos specialistas 62 metų L. Mažylis yra kolekcininkas, mėgstantis tyrinėti kiekvieną pageltusį nuo laiko popierėlį, renkantis senus Atgimimo  laikraščius, Sąjūdžio plakatus ir 1990 – 1992 metų   politines  karikatūras. 1990– 1995 metais  L. Mažylis buvo pirmosios atkūrus šalies nepriklausomybę Kauno tarybos narys, 1990–1993 metais – dienraščio  „Kauno laikas“ vyriausiojo  redaktoriaus pavaduotojas.  Pernai  Vytauto Didžiojo universiteto   Kauno botanikos sode profesorius L. Mažylis surengė  savo kolekcionuotų  lietuviškų velykinių atvirukų parodą ir įrodė, kad katalikiškos Lietuvos krikščioniškų švenčių  proginiuose paveikslėliuose dominuoja pagoniška arba „kiaušininė“ simbolika, Kristaus atvaizdų nedaug.

Kur karūna?

Po Lietuvos istorikų gildijos fiasko dėl Vasario 16-osios akto  kyla daug abejonių ir dėl kitų  neva „nuodugnių“ Lietuvos istorijai gyvybiškai reikšmingų  relikvijų paieškų. Štai  „būtovės slėpinys“ Alfredas Bumblauskas ir kompanija 27 metus tvirtina, kad  karališkoji Vytauto Didžiojo karūna, taip ir nepasiekusi galvos, kuriai buvo skirta, tikriausiai  išlydyta Niurnbergo  (Vokietija)  auksakalių dirbtuvėse, kur, kaip manoma, buvo pagaminta. Bet ar nors vienas garsusis istorikas nuvyko į tas dirbtuves ir paklausinėjo dabartinių Vokietijos dailiųjų amatų meistrų, koks  iš tiesų karūnos likimas? 

Pasamdykite vokiečius!

Prieš keletą metų  garsus architektas  restauratorius Kazys  Napaleonas Kitkauskas „Ūkininko patarėjui“ apgailestaudamas kalbėjo, kad niekas šiandien  specialiai neieško per rusų caro Ivano Žiauriojo kariuomenės  antplūdį XVII amžiuje iš Vilniaus Katedros dingusių  garsiausio visų laikų lietuvio Vytauto Didžiojo palaikų. Architektas siūlė pasamdyti vokiečių inžinierius, kad jie lazeriu ištyrinėtų katedros požemius, kitas numanomas šventovės ertmes, slėptuves ir gal atrastų  didžiojo kunigaikščio Vytauto palaikus  paslėptus ten, kur per daugelį metų tyrėjai nieko nepastebėjo. „Tituluotiems“ istorikams tai pasirodė kvaila mintis. Jiems užtenka, kad Maskvos  Kremliaus Arkangelo cerkvėje palaidota  Vytauto Didžiojo duktė carienė Sofija paskelbta  Rusijos „nacionaline vertybe“.

Arnas ALEKSANDRAVIČIUS