Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS

Šiais metais  Lietuvos Seimas  ypatingai paminėti pasirinko keturis  socialinius, kultūrinius reiškinius, vieną istorinį įvykį  ir dvi asmenybes  (kalbininką Algirdą  Julių Greimą bei rašytoją Ievą Simonaitytę). Sausio 12 d. Seimas ketina apsispręsti, ar skelbti 2017-uosius  dar ir išeivijos  poeto Kazio Bradūno metais. 

Ankstesniais metais visuomenė neretai abejodavo, ar  valstybiniai istorinės atminties akcentai teisingai sudėlioti. O šiemet?  Katalikiška Lietuva oficialiai minės protestantiškos Reformacijos, tai yra  Visuotinės Bažnyčios skilimo, jubiliejų, o sovietų režimo  kankinio, tremtinio ir politinio kalinio   arkivyskupo  Teofiliaus Matulionio, kurį Vatikanas rengiasi paskelbti palaimintuoju, atminties metais 2017-ieji   bus  tik  bažnytiniame kalendoriuje.    Pagal nelemtą tradiciją šie metai vėl nepavadinti  jokio žemdirbiams svarbaus įvykio  ar garsaus agrarininko garbei. Praėjusios kadencijos socialdemokratinis Seimas neprisiminė ir kelių labai svarbių artėjančiam Lietuvos Respublikos šimtmečiui datų. 

Daugėja komisijų ir išlaidų

„Kasmet  vis ilgėja asmenų, vietų, įvykių, reiškinių, kuriuos, Seimo narių nuomone, reikia prisiminti  12  nustatytų mėnesių, sąrašas.  Tai menkina tų  istorinių akcentų svarbą“, –  sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Egidijus Vareikis. Bet daugėja valstybinio minėjimo komisijų ir  didėja biudžeto išlaidų „jubiliejiniams planams įgyvendinti“.  Vien konkursui „Sportas – ryšys su Lietuva“ pagal 2017-ųjų Sporto metų programą Vyriausybė skyrė 13 tūkst.  Eur.

Taip pat  ir Seimo pastangos gaivinti istorinę atmintį dažnai gerokai smarkesnės už visuomenės susidomėjimą parlamentarų ir juos suagitavusių kultūrininkų, mokslininkų sugalvotais metų „įprasminimais“.

Nežino, bet mini

„Apie lietuvių kilmės prancūzų mitologą, simbolių, sutartinių  ženklų tyrinėtoją, eseistą A. J. Greimą girdėję, jo kūrybą skaitę  gal tik  Lietuvos intelektualai. Didžioji visuomenės  dalis nieko negalėtų atsakyti, paklausta apie šį mokslininką. Piliakalniai ( Seimas ragina  2017-aisiais ir  į juos  dažniau įkopti, nuo piliakalnių keterų atidžiau  pasižvalgyti – red. past. ) – ikimindauginės Lietuvos paveldas. Apie tuos laikus daug fantazijų prikurta“, –  teigė E. Vareikis.

Reformacijos metai kataliko E. Vareikio netrikdo, nors, jo nuomone, katalikybė yra tikrasis Dievo žodis. Pernai Seimo valdantieji  socialdemokratai, kurių frakcijoje buvo daugiausia narių, neminėjusių Dievo vardo per  parlamentarų priesaikos ceremoniją, nutarė, kad Lietuva kartu su  protestantiškai  krikščioniškomis šalimis turės švęsti 500-ąsias reformacijos metines – prisiminti,  kaip 1517 m. sukilęs  prieš Romos popiežių buvęs vienuolis Martinas Lutheris prikalė prie katedros durų  „95  tezių“ sąrašą – ultimatumą Katalikų Bažnyčiai persitvarkyti pagal M. Lutherio norus.

Katalikai linksmesni už protestantus

„Pasisakau už visų  tikėjimo šakų vienybę, bet man nepatinka   šio sumanymo  autorių  ir kai kurių politikos apžvalgininkų  kalbos, esą   reformacija „paskatino Europoje naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius procesus, palikusius ryškų pėdsaką ir Lietuvoje“. Neva ir rinkos ekonomiką sukūrė protestantizmas.  Negi katalikiška Belgija – atsilikusi valstybė? Pamenu, sovietų laikais mokytojai mums aiškindavo, kad katalikai esą nemoka linksmintis, šypsotis.  Mes tik prunkšdavome į saują iš tokių kalbų – juk katalikai  italai, ispanai savo sąmojumi, optimizmu, nuoširdžiu kvatojimu bet ką gali išgydyti nuo blogos nuotaikos“, – ironizavo Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų  sąjungos frakcijos narys E. Vareikis, tvirtai tikintis, kad mūsų visuomenė iškilmingai minės  Vladimiro Lenino „proletariato diktatūros“, Josifo Stalino „didžiojo teroro“  ir Nikitos Chruščiovo „atšilimo“ laikais sovietų persekioto, kalinto  Kaišiadorių vyskupo  T. Matulionio   beatifikaciją. Jei ne šiemet, tai kitais metais.         

Dar vienas projektas pateiktas

Praėjusios kadencijos Seimas neprisiruošė paskelbti  2017-uosius dar ir  Jaunimo nevyriausybinių organizacijų plėtros metais,  nors toks nutarimo projektas guli įregistruotas  Seimo posėdžių sekretoriate. Neaišku, ar naujoji valdančioji koalicija pasiryžusi ištaisyti tą akibrokštą ateities kartai ir skirti šiais metais jaunimo reikalams  daugiau   dėmesio. 

Seimo kanceliarijos  Teisės departamentas  stengėsi atšaldyti parlamentarų  entuziazmą. Kaskart, kai būdavo registruojama nauja „minėtinų metų“ iniciatyva,  departamento direktorius Andrius Kabišaitis atkreipdavo dėmesį, kad  parlamentas  jau paskelbė 2017-uosius  Tautinio kostiumo  ar Lietuvių kalbos kultūros metais.

Lietuva remiasi į  žemės ūkį

Pernai Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) vieni šventė organizacijos įkūrimo 90-metį, tačiau valstybiškai tas jubiliejus nebuvo paminėtas.  Negaudamas nė cento iš valstybės biudžeto,  apie ŽŪR ištakas, praeitį, svarbą  Lietuvai rašė tik Rūmų informacinis rėmėjas „Ūkininko patarėjas“ „Blogai, kad kaimas pamirštamas. Lietuva – ne vien Vilnius, jo istorija ir įžymūs sostinės  gyventojai. Kas ištraukė šalį iš duobės per  ekonomikos krizę? Ūkininkai, žemdirbiai. Taupydami žmonės  kvepalų ir papuošalų gali nepirkti,  bet valgyti  kasdien reikia. Žinoma,  turėtume  iš anksto gerai  pagalvoti,  kokią svarbią  Lietuvos žemės ūkio istorijos  sukaktį  ar  garsų agrarininką  nuolat  prisiminsime  2018-aisiais (šiemet to  padaryti jau nepavyks)“,– kalbėjo baisogalietis   Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Aurimas Gaidžiūnas.

Juozą Tūbelį Seimas pamiršo

Seimas pernai susiginčijo, kada reikėtų prisiminti Mažosios Lietuvos rašytoją Ievą Simonaitytę (memelenderiai, iš Klaipėdos krašto kilę vokiečiai, ir Vilnijos gyventojai, norintys savo pavardes rašyti raidėmis su lenkiškais diakritiniais ženklais,    ją vadina  Ewa Simoneit) – 2018-aisiais (tada sukaks 40 metų nuo rašytojos  mirties) ar 2022-aisiais, suėjus 125 metams, kai gimė  I. Simonaitytė. Galiausiai rastas „saliamoniškas“ kompromisas – I. Simonaitytės metais paskelbti 2017-ieji.

Šiemet sukanka 135 metai, kai gimė pirmasis Lietuvos žemės ūkio ministras, ilgametis premjeras, agronomas Juozas Tūbelis, bet  socialdemokratinis Seimas jį pamiršo. 

Istorikų sąrašas kitoks

2017-aisiais sukanka ir daugiau svarbių, bet   į oficialių minėjimų sąrašą neįtrauktų datų. Prieš 100 metų (1917 m. rugsėjo 18–rugsėjo 22 dienomis)  surengta Vilniaus konferencija, paskelbusi  lietuvių  tautos kursą į nepriklausomybę  ir išrinkusi Lietuvos Tarybą, kuri 1918 metų vasario 16 d. atkūrė mūsų valstybę. Faktiškai  1917 m. rugsėjo 18-ąją galima  palyginti su 1988 m. birželio 3-iąja, kai Mokslų akademijoje susikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, o Vilniaus konferenciją – su 1990 m. vasario 24 d. rinkimais į Aukščiausiąją Tarybą, paskelbusia Kovo 11-osios aktą. 

Jau praėjo beveik  45 metai nuo  „Kauno pavasario“ – 1972 m. gegužės 14 d. protestuodamas prieš sovietinę santvarką susidegino devyniolikmetis  Romas Kalanta, o netrukus Kaunas statė barikadas. Būtina paneigti Maskvai patogią  versiją – esą  1972 m.  lietuvių jaunimas protestavo vien dėl saviraiškos laisvės, bet ne prieš sovietinę  okupaciją.  

Baigiantis vasarai sukaks 30 metų  po pirmojo viešo Molotovo– Ribbentropo pakto slaptųjų protokolų minėjimo – 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje  prie A. Mickevičiaus paminklo susirinkę disidentai, filmuojami KGB agentų, pasmerkė Stalino ir Hitlerio suokalbį, atėmusį iš lietuvių, latvių ir estų laisvę. Kremlius dabar tvirtina, kad 1939 metų paktas atitiko tuometę tarptautinę teisę.