Iš kairės: G.V.Petrošienė, A.Aleksandravičius, S.Javaitytė.

Iš kairės: G.V.Petrošienė, A.Aleksandravičius, S.Javaitytė.

Laikotarpis nuo  Lietuvos atgimimo šventės Kovo 11-osios iki Kristaus Prisikėlimo iškilmių šv. Velykų (šiemet  šis atstumas  buvo trumpesnis) yra gera proga pasvarstyti apie dvasinius, egzistencinius dalykus, amžinąsias vertybes. Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Kauno skyrius  idealiai tinkamoje   kultūriniams pašnekesiams vietoje –  lietuvių literatūros klasiko, Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos pirmojo vadovo , kunigo kanauninko  Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame  bute muziejuje  surengė  apskritojo stalo diskusiją  „Moralioji politika 1990-1991 metais  padėjo Lietuvai atkurti ir apginti valstybingumą. Kodėl politiniai skandalai šiandien trukdo mums spręsti svarbiausius valstybės vidinius  ekonominius ir socialinius klausimus?“ 

Proga pasitikslinti kryptį

Prasidėjus renginiui  LŽD centro valdybos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė pirmiausia įteikė kolegoms  ilgai lauktus naujuosius, šiuolaikiškus  draugijos narių bilietus.

Diskusijos vedėjas, LŽD centro valdybos atsakingasis sekretorius Arnoldas Aleksandravičius priminė  Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo nario Algirdo Endriukaičio (ne eurokomisaro, bet čečėnų teisių gynėjo)  žodžius, kad Sausio 13-oji,  Vasario 16-oji,  Kovo 11-oji, tai yra   svarbiausios šiuolaikinės Lietuvos istorijos datos,   skirtos ne tik  prisiminti praeitį, pasiklausyti nuoširdžių ar apsimestinių proginių kalbų – tokios dienos yra  pats tinkamiausias laikas  apsižiūrėti, kur  mūsų valstybė atsidūrė ir ką toliau darysime.

Diskusijos vedėjas perskaitė dvi citatas.  Pirmoji: „Jūs esate pavyzdys kitoms tautoms, kurios dar nepasiekė tokio aukšto nacionalinės savimonės  ir supratingumo  lygio. Nuo jūsų  labai priklauso kitų Europos tautų nacionalinių siekių sėkmė“.

Antroji: „Verslo aplinka pernai buvo tik „pakankama“, nepalanki užsienio investicijoms, pajamų nelygybė – viena didžiausių Europos Sąjungoje, profesinės sąjungos silpnos, mokesčiai skurdžiausiems visuomenės sluoksniams –  sunkūs, pensijos – mažos, miršta per daug darbingų žmonių, o darbo našumas nesiekia išsivysčiusių šalių vidurkio“.

Laikas didna Kovo 11-osios vertę

„Jeigu pagalvojote, kad kažkas palygino  Estiją su Lietuva, tai apsirikote. Pirmoji citata buvo Katalonų kalbos, kultūros ir tautos gynimo sąjungos  1990 m. kovo 18 –osios sveikinimas  nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos parlamentui. Antroji ištrauka – tai fragmentas iš  šiemet vasario 26-ąją  Europos Komisijos paskelbtos  ilgos ataskaitos  apie vienos iš 28 ES šalių, Lietuvos, ekonominę ir socialinę būklę 2015-aisiais.  1990 metais pasaulis stebėjosi, kaip garbingai  ir oriai Lietuva, pirmoji iš Maskvos  pavergtų šalių,   atkūrė nepriklausomybę. Dėl to  Kovo 11-osios aktas tampa  dar vertingesnis.  Kada  atsižadėjome savo pirmagimystės teisės, kada išbarstėme Lietuvos  privalumus?“ – klausė  A. Aleksandravičius.

Diskusijos dalyviai prisiminė, kad  dar 1992-aisiais, kai  pirmasis pasaulio pripažintos Lietuvos vadovas  Vytautas Landsbergis perspėjo: „Aukščiausiosios Tarybos deputatai  lobsta“, kairieji   politikai atrėžė, esą viskas teisėta, vyksta  „turto koncentracija į vienas rankas“. Daugumos  LŽD narių nuomone, Lietuva priėjo pavojingą ribą,  kai neseniai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kaip kolektyvinis Poncijus Pilotas nusiplovė rankas – atsisakė  tirti, ar  Kauno apygardos prokuratūros minimas  visuomenę papiktinęs  aplinkos ministro Kęstučio Trečioko, Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko ir kitų valstybės tarnautojų elgesys atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Mėnesinio laikraščio „Statyba“ redaktorius Juozas Šalčius apgailestavo, kad tokius svarbius klausimus svarsto nedidelis žurnalistų būrelis.

Nupigina  tautos šventę

Prieš kelias savaites žiniasklaida ir liberalieji, kairieji politikai priekaištavo    Tėvynės sąjungos–Lietuvos  krikščionių demokratų  pirmininko pavaduotojai Irenai Degutienei, suabejojusiai, ar net ir dabartinės Vyriausybės ekonominės politikos nuskurdintiems  Lietuvos piliečiams derėtų per valstybinę šventę  masiškai apsipirkinėti kitos šalies teritorijoje esančiose  etninėse lietuvių žemėse. Nuo I. Degutienės žodžių atsiribojo net ir  kai kurie jos partijos draugai.  „Ar iš tiesų buvo neteisi I. Degutienė?   Ar tie, kurie automobiliais su priekabomis važiuoja  į Suvalkus,  Lietuvoje badauja, negi  tėvynėje  negali nusipirkti kempinių ir dailylenčių, Lietuvoje jiems  per brangu lankytis pramogų parkuose?“ – kvietė pasvarstyti  diskusijos vedėjas A. Aleksandravičius.

Anot LŽD vadovės G. V. Petrošienės, gal nereikėtų labai smerkti Lenkijos pasienio parduotuves  Kovo 11-ąją apgulusių mūsų tėvynainių – žmonės ieško, kur gali nusipirkti pigiau: štai  čekai važiuoja į Vokietiją, vokiečiai – į Olandiją ir Lenkiją.  Sovietų laikais į Lietuvą traukdavo baltarusiai ir Kaliningrado (Karaliaučiaus) gyventojai, nes pas juos apskritai parduotuvių lentynos būdavo pustuštės.

Vis dėlto, diskusijos dalyvių nuomone, Seimas Vakarų Europos  šalių pavyzdžiu galėtų patvirtinti įstatymus, kad sekmadieniais ir švenčių dienomis prekybos centrai nedirba.

Valstybės raidos  stabdžiai

LŽD narys, Vytauto Didžiojo universiteto  profesorius Liudas Mažylis neseniai paragino prisiminti, ką Lietuvos politikai  kalbėjo, rašė pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais .  „Vėl perverčiau 1992 m. išleistą  paskutinio sovietų Lietuvos kompartijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus, vėliau išrinkto Lietuvos Respublikos prezidentu Algirdo Brazausko atsiminimų  knygą iškalbingu pavadinimu „Lietuviškos skyrybos“ .  Rusiškas jos vertimas buvo pavadintas  atviriau  „Skyrybos lietuvišku stiliumi“, o vokiškai visai konkrečiai –  „Skyrybos  su Kremliumi“ („Scheidung vom Kreml“). Bet jeigu buvo skyrybos, tai anksčiau švęstos vestuvės ir  gal net medaus mėnuo?..  Ar mūsų valstybės raidos nestabdo iki šiol nesuvestos sąskaitos su sovietine praeitimi?“ – kolegų  LŽD narių teiravosi A. Aleksandravičius.  Anot G. V. Petrošienės,  svarbi žurnalistų  užduotis  – pasistengti, kad praeities ilgesys netrukdytų  visuomenei siekti svarbių dabartinių ir būsimųjų valstybės tikslų.   Todėl draugija  pasiūlė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos 2016 m. konkursui projektą  „Atsakingosios žiniasklaidos pastangos, kad istorinė atmintis suartintų, o ne skaudintų“.

Pranašui nėra vietos savoje šalyje

Dar vienas savotiškas  šiemetės Kovo 11-osios  bruožas –  Nepriklausomybės atkūrimo diena minėta  be  pirmojo  Antrosios Lietuvos Respublikos vadovo Vytauto  Landsbergio, nors jis nesirgo ir, sulaukęs 83 metų, vis dar stebėtinai guvaus, analitinio proto. „Seimas atėmė iš  V. Landsbergio Laisvės premiją, kuri įteikiama Laisvės gynėjų dieną  – Sausio 13-ąją.  O  Kovo 11-ąją  V. Landsbergis     Lietuvą sveikino  iš Indijos. Nors ten jam plojo trys milijonai, bet  tai jau smarki nuokrypa   nuo Sąjūdžio Lietuvos   į kažkokią dvasinę pelkę – civilizuotų valstybių politikai (ir valdantieji, ir opozicija) gerbia esamus ir buvusius savo vadovus, nors  ir nepritaria jų nuomonei.  Visi Amerikos  kongreso nariai (respublikonai ir demokratai) atsistoja, kai  posėdžių salėje pasirodo JAV prezidentas.  O senoji socialdemokratų  gvardija iki šiol negali atleisti V. Landsbergiui „Kovo 11-osios nuodėmės“,  nori jį paversti  pranašu, kuriam savoje šalyje vietos nebėra“, – sakė A. Aleksandravičius.

LŽD Kauno skyriaus narė Regina Pupalaigytė  piktinosi, kad net ir rodydama V. Landsbergio sveikinimą iš Indijos elektroninė žiniasklaida pasityčiojo iš jo – jokie titrai ekrano apačioje ar diktoriaus balsas už kadro nepaaiškino  interneto svetainių lankytojams, kad  V. Landsbergis nepoilsiavo Indijoje, nevažiavo ten kartu su kitais turistais aplankyti Tadž Mahalo mauzoliejaus, bet skaitė pranešimą  Pasaulio kultūros forume.

Anot J. Šalčiaus, Lietuvos visuomenę  vienijančio valstybės veikėjo reikėtų ieškoti praeityje. Tai galėtų būti pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.

Neišnaudojame katalikybės pranašumo

Lietuvoje gajus įsitikinimas, kad nuo estų  esame jau seniai beviltiškai atsilikę, o ir  latviai  pralenkė. Jų sėkmę  esą garantuoja  pasaulėjauta – mūsų baltiškieji kaimynai yra praktiški protestantai, o mes – pernelyg  jausmingi katalikai.

„Ar teisinga  teorija, kad jeigu jau esi katalikas – tai būtinai  išsiblaškęs, nedrausmingas, linkęs į išorinius efektus žmogelis. O liuteronai  darbštūs, taupūs, racionalūs. Bet ypač katalikiška Vokietijos federalinė žemė  Bavarija yra pats turtingiausias ES regionas, iš ten kilęs popiežius emeritas Benediktas XVI. Tai gal paprasčiausiai mes neišnaudojame to pranašumo, kad esame katalikybės bastionas rytų Europoje, paskutinė Romos katalikų šalis į Rytus nuo Lenkijos? Gal tai  būtų mūsų sėkmės raktas?“ – svarstė A. Aleksandravičius.  Vytauto Didžiojo universiteto   Kauno botanikos sode profesorius L. Mažylis šiomis dienomis surengė  savo kolekcionuotų  lietuviškų velykinių atvirukų parodą. Juose Kristaus atvaizdų nedaug. Anot profesoriaus, katalikiškos Lietuvos velykiniuose atvirukuose dominuoja pagoniška arba „kiaušininė“ simbolika.

G.V. Petrošienė apgailestavo, kad svarbios aplinkybės sutrukdė į diskusiją atvykti Kauno arkikatedros kunigui, 1991 m. parlamento gynėjų sielovadininkui  Robertui Grigui –  jo mintys  šia tema būtų labai  įdomios.

Lietuvių niekam nepavyko „nurašyti“

Dalyviams pageidaujant,  apskritojo stalo diskusija baigta itin skausminga  šiuolaikinei Lietuvai  tema – kaip sustabdyti   masinę  jaunų, darbingų žmonių  emigraciją į užsienį.  Vytauto Didžiojo universiteto  profesorė sociologė  Vlada Stankūnienė nuolat  šiurpina visuomenę, kad 2050-aisiais tėvynėje gyvens mažiau nei du milijonai lietuvių. Jungtinių Tautų demografai apskaičiavo, kad Lietuvoje tuo metu krutės 2,5 mln. žmonių, o Pasaulio bankas dosniausias – prognozuoja beveik trimilijoninę Lietuvą. Kiek įstaigų, tiek nuomonių ir metodikų, pagal vienas Lietuva geria alkoholį labiausiais iš visų ES  šalių, pagal kitas – ne daugiau nei čekai ir tikrai mažiau nei airiai. Lietuvius nuolat bandyta „nurašyti”, Rusijos imperijoje iki 1915 m. apskritai nebuvo jokių lietuvių, nes carai imperijos tautas skirstė į tris kategorijas: stačiatikiai – rusai, musulmonai – totoriai, katalikai – lenkai, o antrosios sovietų okupacijos laikais 1951 m. dabartinės Lietuvos teritorijoje gyventojų buvo mažiau nei XIX amžiuje.

„Net didžiausio klestėjimo laikais, kai Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė driekėsi iki Juodosios jūros,  etninių lietuvių joje tebuvo pusantro milijono.  Gal reikia susitaikyti su tuo, kad lietuvių niekada nebus daugiau nei 2, 8 mln.,  ir  ramiai gyventi, protingai  planuoti ateitį  pagal mažos tautos ir nedidelės  valstybės modelį? Mažas – nebūtinai silpnas. Kaip sakoma, didelėse valstybėse ir kvailių daugiau!“  –  ironizavo diskusijos vedėjas A. Aleksandravičius.

LŽD nariai vieningai sutarė, kad emigrantai negali būti laikomi kažkokia nuo tautos kamieno nulūžusia šaka, o politikai turėtų visais būdais (kad ir įteisindami dvigubą pilietybę NATO ir ES šalyse gyvenantiems tautiečiams) palengvinti išeivių ryšius su tėvyne.

LŽD informacija