Džiugi naujiena: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas skyrė 2500 eurų finansavimą Lietuvos žurnalistų draugijos 2015 metams parengtam projektui „Demokratinės žiniasklaidos grimasos“. Projekto vadovė – Vaiva Štrimaitienė. Mieli kolegos, maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir rašyti straipsnius šiomis temomis:
• „Žiniasklaida Lietuvoje: pramoga, propaganda ar informacija?“;
• „Demokratinė žiniasklaida: verslas, politika ir tautos įvaizdis Europos kontekste“;
• „Kada redaktorius neteisus. Etika ir estetika žiniasklaidoje”;
• „XX ir XXI a. žurnalistų diskusija: šiandieninės žiniasklaidos grimasos“;
• „Socialiniai tinklai ir „liaudies“ žurnalistika. Ar sakysime tradicinei žiniasklaidai „sudie“?;
• „Šeimininkas ir vartotojas – kam nusilenks žurnalistas?“;
• „Žurnalisto padėtis Lietuvoje: laisvas, principingas ir atsakingas, visuomenės ir įstatymų ginamas profesionalas ar aklas akcininkų valios vykdytojas ir interesų grupių tarnas?“.
Straipsnius aptarkime el. paštu: vaiva.strimaitiene@gmail.com.

LŽD informacija