A. Svarinsko kunigystės 60 paminėjimo vakaro dalyviai iš dešinės: R. Hofertienė, N. Hofertaitė, V. Aleknaitė - Abramikienė

A. Svarinsko kunigystės 60 paminėjimo vakaro dalyviai iš dešinės: R. Hofertienė, N. Hofertaitė, V. Aleknaitė – Abramikienė

Marija ŠAKNIENĖ

Spalio 17 dieną Vilniuje, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejujaus konferencijų salėje paminėtas prieš tris mėnesius mirusio kunigo Alfonso Svarinsko kunigystės šešiasdešimtmetis. Minėjime dalyvavo monsinjoro buvę bendražygiai, bičiuliai, dvasininkai bei pasauliečiai. Tarp jų – Nepriklausomybės akto signatarai Algirdas Endriukaitis ir Romualda Hofertienė su dukra Nomeda, Lietuvos seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė, alytiškė kardiologė Sigita Lipovienė, profesorė Ona Voverienė, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, vienuolė disidentė sesuo Nijolė Sadūnaitė bei kiti.
Renginio pradžioje monsinjoro prisiminimais su susirinkusiaisiais pasidalijo aktorius bei režisierius, žurnalistas Virgilijus Kubilius, perskaitydamas ištrauką iš neseniai pakartotinai išleistos A. Svarinsko atsiminimų knygos „Nepataisomasis“. Po jo J. S. Bacho kūrinį pagrojo M. K. Čiurlionio menų mokyklos smuikininkų ansamblis, vadovaujamas A. Šilalės. Po sugroto kūrinio bendrai maldai už monsinjorą vakaro dalyvius pakvietė renginio vedantysis Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Maldą pakeitė smuikininkų pagriežtas A. Pjacolos kūrinys.Nuskambėjus kūriniui dar žiupsnis prisiminimų iš monsinjoro knygos apie įšventinimą į kunigus tremtyje, lageryje, V. Kubiliaus lūpomis.Prisiminimais apie Svarinsko jaunystės metus pasidalija jo bendramokslis Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas. Po jo vakaro dalyviams pasiūloma pasižiūrėti sovietmečiu J. Matonio sukurto filmo apie monsinjorą „Kas jūs, kunige Svarinskai?“ ištraukų. Sausakimša salė sulaikiusi kvapą klausėsi iš ekrano sklindančio Amžinatvėn išėjusio kunigo balso.Pauzes tarp kalbėjusiųjų pasisakymų vykusiai užpildė seminaristo V. Lizdenio pritariant gitara solo atliktos dainos bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinio choro „Gabija“ , kuriam vadovauja Rasa Viskantaitė, dainavimas.
Apie laiką tremtyje, lageryje prisiminimais dalijosi drauge su monsinjoru kalėjęs Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Algirdas Endriukaitis, prisipažindamas, kad apie žmogų – legendą kalbėti labai sunku.Žodį tarusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė Teresė Birutė. Burauskaitė kalbėjo: „Svarinskas – Dievo žmogus. Jis dar nėra galutinai atsiskleidęs. Žmogus visiškai atsiskleidžia tik miręs. Šiandien lygiai trys mėnesiai, kai jis išėjęs. Monsinjorui svarbiausia buvo Dievas, tauta ir žmogus. Tai trys dalykai, kurie jam buvo svarbiausi.Jis nuolat kovojo prieš girtuoklystę. Viena Svarinsko svajonių buvo įamžinti buvusių Lietuvos vadovų atminimą, žuvusių tremtyje, lageriuose. Ta kryptimi darbus mes tęsiame“.
Apie knygos „Nepataisomasis“, Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai, I dalis, Trečioji laida, Versmė, 2014, rengimą bei leidimą, bendradarbiavimą su atsiminimų autoriumi jam gyvam esant pasakojo viena knygos redaktorių Lina Šulcienė.Šią knygą buvo galima įsigyti renginio metu. Tai jau trečiąsyk pakartotas „Versmės“ leidyklos jos leidimas.Dažnas minėjimo dalyvis išeidamas nešėsi šią knygą, taip tarsi pratęsdamas Amžinatvėn išėjusio monsinjoro pagerbimo vakarą.

lzdraugija.lt