Svečiai ir šeimininkai drauge

Svečiai ir šeimininkai drauge

Marija Šaknienė

Tęsiant „Ryto“ draugijos projektą „Tėvynės pažinimo pamoka“ praėjusių metų vasario 16 – osios išvakarėse jau įprastas kelionių dalyvių būrelis atvyko į Vilniaus rajono trikalbę Mickūnų vidurinę mokyklą , kur surengė Tėvynės pažinimo pamoką Vasario 16 – osios proga. Sugiedojus Lietuvos himną, pilna salė mokinių sulaikiusi kvapą klausėsi Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus daktaro Antano Kiverio išsamaus pasakojimo apie Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimą 1918 metais, ekrane stebėjo besikeičiančius vaizdus bei nuotraukas iš to laiko. Pasakojime daug informacijos pateikta ir apie pačius Mickūnus, jų istoriją per 95 – erius Lietuvos nepriklausomybės metus.Profesoriaus pasakojimą gražiai papildė mokyklos moksleivės padeklamuotas Justino Marcinkevičiaus eilėraštis apie Tėvynę, kitos mokinės – Justinos – perskaitytas rašinėlis „Kuo man brangi tėvynė Lietuva“.

A. Kiveriui akomponuoja R. Bieliauskienė

A. Kiveriui akomponuoja R. Bieliauskienė

Įspūdingai skambėjo paties A. Kiverio atliekamos dainos apie Tėvynę, akompanuojant M. Riomerio universiteto profesorei Ritai Aleknaitei – Bieliauskienei. Juos scenoje pakeitė miškininkas Rimantas Klimas, padainavęs lietuvių liaudies dainų bei pagrojęs keletą melodijų lūpine armonikėle.

Lūpine armonikėle groja R. Klimas

Lūpine armonikėle groja R. Klimas

Įsimintinai skambėjo ir fotomenininko Vytauto Ylevičiaus pasakojimas apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akimirkas, jo užfiksuotas nuotraukose, kurios renginio metu puošė mokyklos salės sieną. Čia jau kurį laiką veikė fotomenininko paroda „ Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo tvirti žingsniai“. Svečių pamoką gražiai papildė ir pratęsė lietuvių kalbos mokytojos Onos Avižinienės, buvusios muzikos mokytojos Irenos Kiverienės bei mokyklos direktoriaus Bernardo Avlasevičiaus sveikinimo žodžiai. Pamoką atsisveikinimo žodžiu bei dovana mokyklos bibliotekai užbaigė „Ryto“ draugijos pirmininkas Algimantas Masaitis. Atsisveikinant svečius išlydėdami mokiniai nuoširdžiai dėkojo už atvykimą ir surengtą jiems labai labai patikusią pamoką bei kvietė atvykti dažniau, kad ir Kovo 11 – osios drauge paminėti.

M.Šaknienės nuotr.

lzdraugija.lt

Straipsnių ciklą „Laiko ratu“ iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas