lukenasLietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ šiemet už ilgametę ir nenuilstamą dorovinių vertybių sklaidą   visuomenės komunikavimo   priemonėse paskirta  leidinio ,,Bažnyčios žinios“ redaktoriui Kastantui Lukėnui. Tai – šešioliktas šios premijos laureatas. K.Lukėnas yra dirbęs žurnale ,,Katalikų pasaulis“, jo straipsniai skelbti žurnale ,,Naujasis Židinys – Aidai“. Laureatas bendradarbiauja su Vatikano radijo Lietuviškų programų redakcija, rengdamas kassavaitines spaudos apžvalgas.

Pagal susiklosčiusią tradiciją premija įteikiama Trijų Karalių iškilmės dienomis.

LŽD inf.