Yra tokia smagi dainelė apie markizę, po smagių vojažų besiruošiančią grįžti namo į savo pilį. Markizė skambina telefonu paeiliui savo ištikimiausiems tarnams, klausinėdama jų, kaip išsilaikiusi pilis. Visi tarnai žvaliai atsako, jog puikiai: „Kuo puikiausiai, madam markize! Kuo puikiausiai! Nutiko tik keletas mažmožių.“ Pirmasis tarnas markizei praneša, kad nudvėsė jos mylimiausioji kumelė, antrasis tarnas priduria, kad eiklioji arklidėse užduso nuo dūmų, o trečiasis paaiškina, kad dūmai kilo po to, kai papaikęs markizas ėmė taip švaistytis žvakėmis, jog supleškino visą pilį. „O šiaip, madam markize, viskas tvarkoje, viskas tikrai tvarkoje!“

Įtartinai panašiai sutiktas ir Kauno rajono tarybos rugsėjo 26 d. posėdyje priimtas sprendimas nuo spalio 1–osios reorganizuoti visus savivaldybės dispozicijoje esančius kultūros centrus. Vienų manymu, viskas sumanyta ir vyksta, kaip dainelėje apie markizę, kuo puikiausiai, kiti griebiasi už galvų virkaudami, kad rajono kultūros centrams neriama kilpa ant kaklo.

Padėtis panaši į tąją, kuri metų pradžioje buvo susidariusi perkeliant Garliavoje kultūros centrą, beje, pernai pripažintą geriausiu respublikoje, į Garliavos sporto centrą. Tada irgi būta daug aistringo nerimo, ar po reorganizacijos nesuprastės sąlygos meno kolektyvams, ar nebus pakišta koja bendruomenės kultūriniams poreikiams.

Betgi tada buvo atskiras atvejis, o dabar 25 rajono kultūros centrai vienu ypu sujungiami į šešias Savivaldybės biudžetines įstaigas, tad atitinkamai daugiau ir nerimo, labiau primenančio ne pavienius krislus, o tikrą krušą.

Juk 19 rajono kultūros centrų praras savo statusą, nuo 2014 m. sausio 1 d. jiems, reorganizacijos sumanytojų žargonu, žadant tik „laisvalaikio salių“ likimą, o dabartiniams kultūros centrų direktoriams – šių „laisvalaikio salių“ organizatorių etatus, žinoma, jeigu po reorganizacijos tie direktoriai apskritai bus palikti darbuotis.

Pagal Kauno rajono tarybos priimtą sprendimą Raudondvario kultūros centrui priklausys Kulautuvos ir Užliedžių „laisvalaikio salės“, Babtų kultūros centrui – Vandžiogalos „laisvalaikio salė“, Ramučių kultūros centrui – Neveronių, Domeikavos, Voškonių ir Lapių, Ežerėlio kultūros centrui – Zapyškio, Ringaudų, Kačerginės, Alšėnų, Vilkijos kultūros centrui – Batniavos, Padauguvos, Čekiškės, Liučiūnų, Samylų kultūros centrui – Rokų, Taurakiemio, Linksmakalnio, Ilgakiemio „laisvalaikio salės“.

Žurnalisto kalbinti dabartiniai kultūros centrų direktoriai reorganizaciją vertina kaip „nuleistą iš viršaus“.

Viena vertus, jeigu jie ir liktų „laisvalaikio salių“ organizatoriais, tikėtina, kad nuo jų pečių nukristų bent dalis buhalterinių rūpesčių, nors, tiesą sakant, su kokia menka sąskaitėle tektų belstis ne į rajono savivaldybę Kaune, o dažnai „su persėdimu“ per Kauną – į kitą rajono galą.

Kita vertus, kai kurie dabartiniai kultūros centrų vadovai tvirtina tikį, kad „laisvalaikio salių“ organizatoriai atsikratytų rūpesčiais kuriant įvairius projektus, esą projektus rengtų ir juos „pramušinėtų“ gyvuoti paliktųjų kultūros centrų specialistai. Tiesą sakant, keista viltis, nors etatas gal tam ir įpareigotų…

Nemažai dabartinių rajono kultūros centrų direktorių žurnalistui vis dėlto teigė, negalį gyventi principu „po manęs – nors ir tvanas“. Per ne vienerius jų veiklos metus kultūros centrai tapo vietos bendruomenių židiniais, įdėta tiek jėgų telkiant žmones gražesnei ir prasmingesnei būčiai, kad prieglauda po bedvasio pavadinimo „laisvalaikio salių“ stogu juos žeidžia, tarsi žadant išpuoselėtus kultūros centrus grąžinti į vakaruškų kaimuose laikus, kai girti bernai pliekdavosi basliais.

„Mums ne tas pat, – sakė direktoriai, – ar ligšiolinis įdėtas triūsas kultūros plotmėje nueis niekais. Mes – ne prašalaičiai, kuriais galima lengvai atsikratyti įteikiant atleidimo iš darbo lapelius.“

Visa tai ir primena metų pradžios įvykius reorganizuojant Garliavos kultūros centrą, kai buvo viešai suabejota, ar rajone apskritai yra parengta kultūros įstaigų reorganizavimo strategija.

Dabar šie veiksmai, gal ir vadintini strateginiais, regis, forsuojami visomis galiomis siekiant kultūros centrų skaičių Kauno rajone sulyginti su respublikiniu vidurkiu.

Forsuojama be išsamios diskusijos su visuomene pagal formulę „mes taip nutarėme, jums telieka susitaikyti“.

lzdraugija.lt