Spalio 27 – ąją į Vilniaus centre esančią „Neringos“ kavinę rinkosi ne tik Lietuvos Moterų Lygos narės, bet ir šios organizacijos draugai, bičiuliai, svečiai.Įžanginiu žodžiu renginį pradėjo Lietuvos Moterų Lygos vadovė profesorė Ona Voverienė. Ji prisiminė šios organizacijos kūrimosi pradžią, apžvelgė per dvidešimtmetį nuveiktus darbus, atsisijojusius žmones.Šventė prasidėjo Maironio dvasioje. Poetą suvaidino į jubiliejinį LML renginį atvykęs Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, režisierius ir atlikėjas Egidijus Mažintas.Jam vedant visi sugiedojo „Lietuva brangi“, po to buvo prisimintos ir tylos minute pagerbtos Anapilin išėjusios LML narės. Organizacijos vadovė vardijo per dvidešimtmetį nuveiktus darbus – išleistas knygas, surengus renginius, organizuotas keliones, dėkojo aktyviausioms organizacijos narėms – aktorei Elvyrai Žebertavičiūtei, kaunietei profesorei Daliai Brazauskienei, verslininkei, mecenatei Jolandai Petkuvienei, žurnalistei Lidijai Veličkaitei bei kitoms moterims, apdovanojo jas padėkos raštais.Organizacijos vadovę sveikino su jubiliejine švente ir gėles bei dovanėles teikė svečiai Krescencijus Stoškus, poetas J. Elekšis, dailininkas Kęstutis Ramonas, VU dėstytoja Ina Dagytė, gydytoja kardiologė Sigutė Lipovienė bei kiti bičiuliai. Tautinę juostą profesorei Onutei Voverienei užrišo LML  Kauno skyriaus vadovė Meilė Ananavičienė bei jos kolegė Genutė Grėbliauskienė.Sveikinimo žodį tarė ir gražiais nuveiktais darbais pasidžiaugė Panevėžio skyriaus atstovė Liudvika Naginevičienė, kitos moterys.

    Profesorė Ona Voverienė pasidžiaugė, kad per dvidešimtmetį išleista per 30 knygų, palinkėjo visoms ir toliau dirbti nenuleidžiant rankų tautos labui, Tėvynės gerovei, vadovaujantis ponios Vincentos Lozoraitienės priesaku: „Išravėkite piktžoles ir tada Jūsų darželiuose vėl rūtos žaliuos“.“Ravėkime piktžoles, sėkime rūtų sėklas. Kurkime Lietuvą“- linkėdamos vienos kitoms, paminėjusios gražų jubiliejų, skirstėsi LM Lygos moterys. Tesipildo jų norai ir troškimai, teklesti šviesi ir švari Lietuva! – linkime LML ir mes.

Marija Šaknienė

Iš kairės Jolanda Petkuvienė, Ona Voverienė, Sigutė Lipovienė (nuotr.autorės)